Aktiivista ja osallistuvaa hallitustyöskentelyä

Esa-Matti Puputti ja Jussi Vanhanen.

Logistikas-konsernin hallituksen kokoonpano täydentyi toukokuussa uudella puheenjohtajalla, kun Jussi Vanhanen tarttui yhtiön ruoriin. Esa-Matti Puputti täydensi viisihenkisen hallituksen jo kuluvan vuoden alussa. Kokeneet ammattilaiset ovat tärkeässä roolissa yhtiön tulevaisuuden rakentamisessa.

Logistikas-konsernin hallituksen puheenjohtajana toukokuun alussa aloittaneelle Jussi Vanhaselle logistiikka-ala on toimialana uusi. Kyseessä on hieno mahdollisuus päästä tuomaan pitkän kokemuksen kautta uusia asioita toimintaan ja laajentaa samalla omaa osaamista.

– Logistikas on vahvalla arvopohjalla toimiva yhtiö, jolla on selkeä käsitys siitä, minkälaisia palveluita asiakkaille halutaan tarjota ja minkälaista henkilöstöä sekä heidän osaamistaan ja motivointia tarvitaan, jotta asiakkaille kyetään tarjoamaan tavoitteiden mukaista palvelua, Vanhanen kertoo.

Häneen on tehnyt vaikutuksen se, miten Logistikas on onnistunut kasvattamaan yhteistyötään eri toimijoiden kanssa pienistä palvelutoiminnoista laajempiin kokonaisuuksiin. Tämä osoittaa, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja samaan aikaan kyetään luomaan uusia palveluita.

– On tärkeää tunnistaa omat vahvuudet ja uskaltaa hyödyntää niitä. Logistiikkapalveluiden ulkoistamisessa on jo olemassa positiivinen pohjavire, joten nyt tulee löytää oikeat tavat kasvaa olemassa olevien ja uusien asiakkaiden kanssa, kuten myös oikeilla yritysostoilla.

Vanhanen on oikeustieteen kandidaatti ja MBA. Hänellä on pitkä 14 vuoden kokemus eri tehtävistä metsäyhtiö UPM:ssä vuosilta 1999-2013. Vuodet 2014-17 Vanhanen työskenteli Wienissä pakkausmateriaali- ja paperiyhtiö Mondissa. Tämän jälkeen hän on toiminut suomalaisen venttiilialan maailman markkinajohtaja Vexve Oy:n toimitusjohtajana ja osaomistajana. Vanhanen toimi vuodesta 2014 joulukuuhun 2020 myös Peikko Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

– Olen ollut mukana erilaisissa yrityskaupoissa ja niiden jälkihoidossa, sekä kokonaisvaltaista kehittämistä vaativissa tilanteissa. Tällöin tulee huomioida samaan aikaan esimerkiksi strategia, organisaatio ja ihmisten kyvykkyys. Johdolla on hyvin usein oikea aavistus, mutta aiemman kokemuksen puute saattaa aiheuttaa epäröintiä. Kannustamalla voin nopeuttaa prosessien etenemistä.

Esa-Matti Puputti, hallituksen jäsen

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys hyvällä pohjalla

Esa-Matti Puputti aloitti Logistikas-konsernin hallituksen jäsenenä jo vuoden 2021 alussa. Kemira Oyj:n kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen on kokenut yritysmaailman ammattilainen.

– Olemme käyneet Logistikaksen toimintaa ja taustaa läpi hallituksen kokouksissa sekä yhdessä toimitusjohtaja Toni Brigatin kanssa. Sitä kautta olen päässyt hyvin sisälle toimintaan ja ensivaikutelma on erittäin positiivinen, Puputti taustoittaa.

– Logistikaksen asiakaskunnassa on hyvä määrä isoja ja pienempiä asiakkuuksia. Yhtiö on mielenkiintoisessa tilassa, sillä kasvupotentiaalia on olemassa. Hallituksen tehtävä on tukea toimivaa johtoa muun muassa sen osalta, mistä ja millä tavalla haetaan kasvua.

Puputti on työskennellyt viimeisen 35 vuoden aikana erilaisissa operatiivisissa johtotehtävissä Kemiran lisäksi Nokialla, Fazerilla ja ABB:llä.

– Tuon näkökulmia palvelutarjontaan ja niihin liittyviin systematisointeihin. Minulla on kokemusta erilaisten toimintojen ulkoistamisesta, ja sitä tietotaitoa voin ammentaa, mutta samalla tämä on itsellenikin hieno mahdollisuus oppia uusia asioita.

Hyvän jatkumon takaamiseksi Puputti nostaa esiin asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden sekä yhtiön vahvat referenssit.

– Korkea asiakastyytyväisyys kertoo siitä, että Logistikaksen tuottamat palvelut ovat korkeatasoisia. Palveluiden joustavuus on tärkeää, mutta voimme edelleen systematisoida sitä, mitä palveluita tarjotaan ja miten kasvetaan maantieteellisesti.

– Toni Brigatti ja Ari Salmi puhuvat paljon henkilöstöstä niin osaamisen kuin hyvinvoinnin osalta. Kun henkilöstö otetaan mukaan kehitystyöhön, he sitoutuvat tekemiseen. Alhainen sairaspoissaoloprosentti indikoi hyvin yrityksen henkeä, ja kertoo siitä, että henkilöstöstä pidetään huolta.

Jussi Vanhanen, hallituksen puheenjohtaja

Ylpeys yhteisestä asiasta

Jussi Vanhasen ja Esa-Matti Puputin lisäksi Logistikas-konsernin hallitukseen kuuluvat perustaja ja osakas Ari Salmi sekä enemmistöosakas Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja Päivi Marttila ja sijoitusjohtaja Paavo Pakkanen.

– Pidän siitä, että meillä on verrattain pieni, mutta vahva porukka, sillä tällöin kaikki ottavat vastuuta ja osallistuvat aktiivisesti. Hallituksen jäsenten tietotaitoa tulee hyödyntää mahdollisimman laaja-alaisesti, Vanhanen painottaa.

– Päivi ja Paavo ovat olleet ostamassa Logistikasta ja he edustavat pääomistajaa. Ari on vuosien aikana osoittanut kykyä kehittää yrityksiä ja niiden toimintoja. Esa-Matilla on monipuolista kokemusta eri näkökulmista myös logistiikasta, joten hän osaa esittää oikeita kysymyksiä. Hallituksen tehtävähän on esittää kysymyksiä, eikä antaa aina suoria vastauksia.

Vanhanen muistuttaa, että koko organisaation tulee tiedostaa, kuinka hieno yhtiö Logistikas on, ja miten siitä halutaan tehdä yhdessä entistäkin hienompi.

– On erittäin tärkeää, että toimiva johto kokee positiivisen vastuun. Kehitystoimet on nähtävä mahdollisuutena. Tulee olla ylpeä siitä, missä on töissä, ja mielestäni Logistikaksessa tämä asia toteutuu läpi koko organisaation.