Avoimuus ja laatu ovat luottamuksen kivijalkoja

Logistikas Oy nimitti 1.10.2020 alkaen myyntipäälliköksi Markus Viitasen ja Rauman telakan yksikön päälliköksi Valtteri Virtasen. Yhtiön sisäiset tehtäväsiirrot vahvistavat ja vievät eteenpäin molempien osastojen toimintaa.

Vuodesta 2018 lähtien Logistikas Oy:n Rauman telakan yksikön päällikkönä työskennellyt Markus Viitanen palasi lokakuun alussa tuttuun työnkuvaan myyntipäälliköksi. Samaan aikaan telakan yksikön päällikkönä aloitti Valtteri Virtanen.

– Logistikas haluaa panostaa myyntiin vahvistamalla tämän puolen organisaatiota. Niin ikään toimintamme telakalla kasvaa koko ajan, mikä vaatii entistäkin vahvempaa panostusta kehitystyöhön. Tällä ratkaisulla kykenemme panostamaan molempiin toimintoihin, Viitanen kertoo.

Hän työskenteli aiemmin Logistikas Oy:n myyntipäällikkönä tammikuusta 2017 kesään 2018. Tuolloin yhtiössä ryhdyttiin kasvattamaan telakan yksikön toimintaa ja se eriytettiin muista yksiköistä. Samalla Viitanen otti vetovastuun päivittäisestä toiminnasta.

– Viimeisen kahden vuoden aikana toiminta telakalla ja siihen liittyvät haaratoiminnot ovat kasvaneet samaan tahtiin volyymien kasvun kanssa. Tällä hetkellä telakalla on käynnissä kaksi isoa laivaprojektia, joiden myötä myös meillä on vastuullamme iso palvelukokonaisuus.

Kykenemme näyttämään todeksi sen, miten olemme pystyneet kehittämään ja tehostamaaan asiakkaiden tuotantoputkea.

Paluu tuttuun myyntipäällikön tehtävään oli Viitaselle mieleen.

– Minulla on hyvät odotukset tulevaa ajatellen. Olemme selkeyttäneet palvelukonseptejamme. Haluamme panostaa entistäkin paremmin olemassa olevien asiakkaiden palvelukokemuksiin ja -kokonaisuuksiin sekä luonnollisesti myös uusasiakashankintaan.

Työnkuvan muutoksesta on ehtinyt vierähtää nyt parisen kuukautta. Myynnin ja palvelukonseptien kehitystyö on lähtenyt hyvin liikkeelle.

– Pysyvyyden kasvattaminen nykyisten asiakkaiden ajatusten ja kokemusten pohjalta on tärkeässä roolissa. Palvelukokemuksista huolehtiminen ja niiden parantaminen vaativat jatkuvaa kehitystyötä ja keskinäistä keskustelua.

Valtteri Virtanen (vas.) on toiminut lokakuun alusta lähtien telakan yksikön päällikkönä ja Markus Viitanen myyntipäällikkönä.

Tärkeä rooli asiakkaan arjessa

Aktiivinen yhteydenpito on yksi tärkeä osa myyntipäällikön työtä. Asiakaskumppanuudet saavat alkusysäyksen toisinaan logistiikan, toisinaan hankinnan kärjellä. Puhutaan myös siis tiiviistä talon sisäisestä kanssakäymisestä.

– Uusasiakashankinnan osalta on aktiivista liikehdintää. Töitä tehdään monella sektorilla yhteistyössä Logistikas Hankinta Oy:n liiketoimintajohtaja Mikko Jaskarin kanssa, sillä useissa tapauksissa keskustellaan sekä logistiikasta että hankinnasta, Viitanen sanoo.

Toimivien henkilösuhteiden tärkeys korostuu Viitasen arjessa. Luottamus rakentuu muun muassa laadun varaan.

– Logistiikkapalvelut ovat vaikuttavia tekijöitä asiakkaidemme toiminnallisuuksissa. Kun niitä lähdetään ulkoistamaan, me olemme yksi tärkeä osa heidän palvelukokonaisuuttaan. Tällöin tulee olla vahva luottamus siihen, että me hoidamme oman osuutemme viimeisen päälle hyvin.

Haluamme panostaa olemassa olevien asiakkaiden palvelukokemuksiin ja -kokonaisuuksiin sekä uusasiakashankintaan.

Viitanen painottaa luottamuksen perustuvan myös Logistikas Oy:n läpinäkyvyyteen yhteistyökumppanina.

– Kerromme asiakkaille avoimesti logistiikan ja hankinnan ydinosaamisestamme, mutta myös sen, mikä ei kuulu palvelukonseptiimme. Toisin sanoen emme tarjoa kaikkea maan ja taivaan väliltä.

– Myös transaktiopohjainen hinnoittelumallimme perustuu läpinäkyvyyteen. Tällöin me vastaamme kokonaispalvelusta ja asiakkaan logistiikkakustannukset ovat tiedossa etukäteen ja ne joustavat volyymien mukaisesti.

Pitkät asiakassuhteet ovat hyvä esimerkki kokonaisvaltaisesti toimivasta avoimesta yhteistyöstä.

– Meillä on laajalla skaalalla eri toimialoilta monipuolista kokemusta, jonka myötä kykenemme näyttämään helposti todeksi sen, miten olemme pystyneet kehittämään ja tehostamaaan asiakkaiden tuotantoputkea esimerkiksi logististen toimintojen uudelleen organisoinnilla ja keskittämisillä.