Teemu Luovila: Transaktiopohjainen hinnoittelu motivoi ohjaamaan toimintaa aidosti oikeaan suuntaan

Talvi on jälleen selätetty, pääosa kumipyöräkuskeista tyytyväisiä parempaan pitoon ja vaaliuurnillakin on käyty. Teollisuustuotannon trendi on jatkanut edelleen kasvukäyrällä, mistä me kaikki kansalaiset voimme olla tyytyväisiä. Tiedämme hyvin, että Suomi on työkustannusten kilpailukyvyssä takamatkalla moniin muihin maihin verrattuna.

Paineessa olemme kuitenkin pystyneet kohtuullisesti sopeutumaan tilanteeseen muilla kilpailukykyä parantavilla tekijöillä. Tehokkuus, laatu, uudet toimintamallit ja automaatio ovat keskeisiä menestystekijöitä kansainvälisessä kilpailussa pärjätäksemme.

Teollisessa tuotantotoiminnassa, kaupassa ja monella muullakin alalla logistiikka on välttämätön ja kriittinen toiminto. Tehokkaan ja tehottoman logistiikan ero – ja siten vaikutukset yritysten liiketoimintaan voivat olla merkittäviä joko hyvässä tai pahassa.

Eri sidosryhmien seuranta- ja raportointivaatimusten kasvaessa liiketoiminnan ennakoitavuuteen kohdistuvat odotukset ovat lisääntyneet. Ainakin negatiivisia yllätyksiä pitäisi pystyä välttämään. Yksi ennakoitavuutta parantava tekijä on yhdessä sovitut toimintamallit myös logistiikkatoimintoje hinnoittelussa.

Vieläkin alalla melko yleiset, hankalasti ennakoitavat tuntipohjaiset hinnoittelumallit ovat nousseet enenevissä määrin keskusteluun viime aikoina. Olkoonkin, että joissakin tapauksissa tuntipohjainen hinnoittelu on osapuolten kannalta tarkoituksenmukaista, tehokkuuden parantamisen ja tavoitteellisuuden kannalta erilaiset transaktiopohjaiset hinnoittelumenetelmät motivoivat yleensä paremmin ohjaamaan toimintaa aidosti oikeaan suuntaan.

Logistikas-yhtiöissä aihe on erittäin tuttu. Pääosa palveluistamme on jo pitkään ollut transaktiopohjaisesti hinnoiteltua, helpottaen muun muassa asiakasyritystemme kustannuslaskentaa sekä ennakointia. Onhan vaikka kumisaappaiden maahantuojalle helpompaa ennakoida tuotteen myyntikate, jos koko logistiikkaketjun kustannus on vakioitu pala palalta tuottajalta loppukäyttäjälle saakka, riippumatta siitä onko varastossa flunssaepidemia tai onko trukin moottori epäkunnossa.

Jutun kirjoittaja on Logistikas Oy:n hallituksen jäsen Teemu Luovila.

Logistikas Oy:n hallituksen jäsen Teemu Luovila