Hankintojen resurssit tehokkaampaan käyttöön

Logistikas Hankinta Oy tarjoaa hankintojen ulkoistamisen konsepteillaan eri alojen toimijoille mahdollisuuden tehostaa ja selkeyttää omien resurssiensa käyttöä. Palvelumuodot rakentuvat aina yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Vuoden 2020 alussa Logistikas Hankinta Oy:n liiketoimintajohtajana aloittanut Mikko Jaskari on ehtinyt työskennellä uudessa toimessaan nyt puolen vuoden ajan. Kokenut ammattilainen on rakentanut hankinnan ulkoistamispalveluita vastaamaan laajan asiakaskunnan tarpeita.

– Yhtiömme asiakaslupaus on parantaa asiakkaidemme liiketoimintaa ja kannattavuutta tehostamalla hankinta- ja logistiikkaketjua. Uskon, että olemme hyvässä asemassa palvelemaan uusia asiakkuuksia ja kehittämään toimintaamme edelleen, Jaskari sanoo.

Hän on toiminut valmistavassa teollisuudessa vuodesta 2000 lähtien vastaten muun muassa hankinnasta ja logistiikasta. Ostojen ja varastoinnin vetäjänä vierähti 13 vuotta, jonka jälkeen Jaskari työskenteli pienemmässä yrityksessä, kunnes siirtyi Technip Offshore Finlandin hankintapäälliköksi. Tämän jälkeen tie vei Enersense Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja siitä edelleen nykyiseen toimeen Logistikas Hankinta Oy:n liiketoimintajohtajaksi.

– Hankintatoimen tarjoaminen palveluna asiakkaidemme pitkäjänteisenä kumppanina on toimintaa, jossa näen meillä hyvän mahdollisuuden kasvaa. Pystymme rakentamaan uudenlaista liiketoimintaa työntekijöidemme vahvan osaamisen ja kokemuksen pohjalta.

– Tuotamme asiakkaillemme sellaista palvelua, jonka me teemme paremmin ja kustannustehokkaammin kuin jos he tekisivät sen itse. Siinä on meidän valttimme, jota tulemme hyödyntämään ja kehittämään yhä eteenpäin.

Palvelut tukevat toisiaan

Hankintapalveluiden konseptoinnissa Jaskari tekee tiivistä yhteistyötä Logistikas Oy:n hallituksen jäsenenä maaliskuussa aloittaneen Seppo Virran kanssa. Miesten yhteistyö juontaa juurensa jo Technip Offshorelle, jossa Virta oli Jaskarin esimies.

– Sepolla on pitkä kokemus hankintatoimesta. Olemme käyneet runsaasti keskusteluita siitä, miten tiettyjä palvelumalleja kannattaisi rakentaa ja toteuttaa käytännössä. Kartoitamme, miten kaikki logistiikan ja hankinnan palvelut tukisivat toisiaan, jotta pystyisimme palvelemaan asiakkaat mahdollisimman laajasti, Jaskari taustoittaa.

Palvelukonseptit personoidaan aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Samalla rakentuu erilaisia palvelumuotoja, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös kaikkien asiakkaiden tarpeissa.

– Joillain saattaa olla hyvin tarkka käsitys siitä, mitä he tarvitsevat. Toisilla taas saattaa olla tarve hankintojen ulkoistamisen tarpeen kartoittamiselle. Toisissa tapauksissa puhutaan täydestä hankintapalvelusta, toisissa tapauksissa me hoidamme ne niin sanotut asiakkaan omat resurssit ylittävät hankinnat.

– Toiset tiedostavat, että hankintatoimea tulisi kehittää, mutta eivät ehkä tiedä, mistä kehitystyö tulisi aloittaa. Tällöin paras vaihtoehto on suorittaa ensin hankintojen kartoitus, jonka perusteella tehdään päätös siitä, kuinka kehitystyössä tulisi edetä.

Luottamus rakentuu osaamiselle ja läpinäkyvyydelle

Jaskari painottaa, että esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa toimitusvarmuus ja laatu ovat kaiken keskiössä. Se mikä luvataan, se myös pidetään.

– Asiakkaalta tulee määritelmät, joiden pohjalle kokonaisuus rakentuu. Ajatuksenamme on, että asiakas keskittyisi itse liiketoiminnallisesti tärkeisiin strategisiin ostoihin ja me tuotamme palvelun niihin ostoihin, jotka ovat hinta- ja strategiatasoltaan niin sanotusti pienempi arvoisia, mutta kuitenkin äärimmäisen tarpeellisia.

Tärkeimmiksi tekijöiksi yhdessä toimivan palvelutuotannon kanssa Jaskari nostaa luottamuksen ja jatkuvan yhteistyön läpinäkyvyyden.

– Elämme hankintojen ulkoistamisessa murrosvaihetta ja me olemme palveluntarjoajana tietyllä tapaa uranuurtaja. Ostot vaativat oman aikansa ja ammattitaitonsa. Kokonaisuus sisältää runsaasti muun muassa hankintojen kilpailuttamista, dokumentointia ja raportointia.

– Tähän liittyy asiakkaan mahdollisuus päästä meidän järjestelmiimme, joiden kautta he näkisivät reaaliajassa, mitä me teemme. Tällainen järjestelmä on meillä parhaillaan kehitysvaiheessa. Omasta hankintapuolen kokemuksesta tiedän, kuinka tärkeä osa tämä on kokonaiskuvaa.

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.