Matkalla paremmaksi työpaikaksi – Henkilöstökyselyn tulokset julki

Logistikas-yhtiöt teetti Suomen Palvelututkimus Oy:llä tammi-helmikuun vaihteessa henkilöstö- ja esimiestyötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstön arvostuksen tunnetta ja työtyytyväisyyttä sekä esimiestyötä ja johtamista. Tutkimukseen vastasi 119 henkilöä, mikä on 87 % koko Logistikas-yhtiöiden henkilöstöstä.

Vuoden 2020 henkilöstö- ja esimiestyötutkimuksessa selkeimmiksi kehityskohteiksi osoittautuivat perehdyttäminen ja tiedottaminen.

– Perehdyttämiseen olemme jo yhdessä Logistikas Oy:n henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka Reunasen kanssa laatineet suunnitelman, jonka pilottina käytämme Rauman Lakarin yksikköä. Pilottivaiheen jälkeen toimintatapa laajennetaan muihin yksiköihin. Myös tiedottamiseen tullaan kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota, Brigatti kertoo.

Suurimpina onnistumisina Brigatti kokee sitoutuneisuuden (8,7) ja fiiliksen lähteä töihin (8,0) arvosanat:

– Viimeiset vuodet ovat olleet nopean kasvun ja suuren työmäärän aikaa ja se on tarkoittanut sitä, että henkilöstömme on ollut lujilla. Tähän suhteutettuna koen positiiviseksi sen, että työntekijämme edelleen kokevat vahvaa sitoutuneisuutta ja töihin on pääsääntöisesti mukavaa lähteä.

Yrityksen kilpailuasema sai asteikolla 1 - 10 arvosanan 8,1, ja tulevaisuudennäkymät koetaan 8,4:n arvoiseksi. Arvostuksen tunne (7,8) sekä oma arvosana itselle työntekijänä (8,5) olivat samaa luokkaa kuin 2018.

Kyselyn toteutti Suomen Palvelututkimus Oy, joka tuottaa Logistikas Oy:lle säännöllisesti myös asiakastyytyväisyyskyselyn.

Lisätietoja: