Jussi Vanhanen Logistikas-konsernin hallituksen puheenjohtajaksi

Logistikas-konsernin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Jussi Vanhanen. Hallituksen jäseninä toimivat Esa-Matti Puputti, perustaja ja osakas Ari Salmi sekä enemmistöosakas Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja Päivi Marttila ja sijoitusjohtaja Paavo Pakkanen.

Logistikas-konsernin hallituksen puheenjohtajana aloittavalle Jussi Vanhaselle logistiikka-ala on toimialana uusi. Edessä on hieno mahdollisuus päästä tuomaan pitkän kokemuksen kautta uusia asioita toimintaan ja laajentaa samalla omaa osaamista.

– Logistikas on vahvalla arvopohjalla toimiva yhtiö, jolla on selkeä käsitys siitä, minkälaisia palveluita asiakkaille halutaan tarjota ja minkälaista henkilöstöä sekä heidän osaamistaan ja motivointia tarvitaan, jotta asiakkaille kyetään tarjoamaan tavoitteiden mukaista palvelua, Vanhanen kertoo.

– On erittäin tärkeää, että toimiva johto kokee positiivisen vastuun. Kehitystoimet on nähtävä mahdollisuutena. Tulee olla ylpeä siitä, missä on töissä, ja mielestäni Logistikaksessa tämä asia toteutuu läpi koko organisaation.

Vanhanen on oikeustieteen kandidaatti ja MBA. Hänellä on pitkä 14 vuoden kokemus eri tehtävistä metsäyhtiö UPM:ssä vuosilta 1999-2013. Vuodet 2014-17 Vanhanen työskenteli Wienissä pakkausmateriaali- ja paperiyhtiö Mondissa. Tämän jälkeen hän on toiminut suomalaisen venttiilialan maailman markkinajohtaja Vexve Oy:n toimitusjohtajana ja osaomistajana. Vanhanen toimi vuodesta 2014 joulukuuhun 2020 myös Peikko Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

– Olen ollut mukana erilaisissa yrityskaupoissa ja niiden jälkihoidossa, sekä kokonaisvaltaista kehittämistä vaativissa tilanteissa. Tällöin tulee huomioida samaan aikaan esimerkiksi strategia, organisaatio ja ihmisten kyvykkyys. Johdolla on hyvin usein oikea aavistus, mutta aiemman kokemuksen puute saattaa aiheuttaa epäröintiä. Kannustamalla voin nopeuttaa prosessien etenemistä.

Vanhaseen on tehnyt vaikutuksen se, miten Logistikas on onnistunut kasvattamaan yhteistyötään eri toimijoiden kanssa pienistä palvelutoiminnoista laajempiin kokonaisuuksiin. Tämä osoittaa, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja samaan aikaan kyetään luomaan uusia palveluita.

– On tärkeää tunnistaa omat vahvuudet ja uskaltaa hyödyntää niitä. Logistiikkapalveluiden ulkoistamisessa on jo olemassa positiivinen pohjavire, joten nyt tulee löytää oikeat tavat kasvaa olemassa olevien ja uusien asiakkaiden kanssa, kuten myös oikeilla yritysostoilla, Vanhanen sanoo.