Korkeakouluyhteistyöllä laaja-alaista logistiikan osaamista

Ylärivissä vasemmalta: Toni Brigatti, Tino Heikku, Juha Hauta-Heikkilä ja Mikko Jaskari Alarivissä vasemmalta: Malviina Metsävirta, Elviira Tuomi ja Lasse Heino

Monipuolinen koulutus takaa tärkeän pohjan ammattitaidolle, jota kehitetään entisestään käytännön tekemisen kautta. Monet Logistikas Oy:n ammattilaiset ovat saaneet oppinsa SAMK:n eri koulutusohjelmissa.

– Tarjoamme Rauman seudun yrityksille laajaa insinööritason ja liiketalouden osaamista. Meiltä valmistuu osaajia kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille. Olemme keskittyneet nimenomaan vientiin toimitusketjun alkupäästä, eli hankinnasta ja sisälogistiikasta, aina loppupäähän, eli asiakaspalveluun ja markkinointiin, kansainvälisen liiketoiminnan lehtori Daniela Tanhua kertoo.

SAMK:sta valmistuu vuosittain satoja eri alan osaajia. Raumalla on laaja kenttä elinkeinoelämän toimintoja, joissa tarvitaan korkeasti koulutettuja ammattilaisia. Tärkeä käytönnön oppi mahdollistetaan tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

– Erilaiset yritysprojektit on kytketty tiiviiksi osaksi opintoja. Jo opiskeluvaiheessa toteutamme yritysten tarpeisiin erilaisia projekteja esimerkiksi logistiikan, tuotantotalouden, markkinoinnin ja taloushallinnon tehtävissä.

Muutama vuosi sitten käynnistetty SAMK:n akatemiatoiminta mahdollistaa sen, että opiskelijat pystyvät suorittamaan osan opiskeluistaan näiden projektien parissa.

– Kartoitamme yhdessä alueen yritysten kanssa, mihin toimintoihin tietyt osaamisalueet parhaiten soveltuvat. Projekteilla varmistetaan, että käytännön osaaminen on vahvasti mukana opiskelijoiden tutkinnoissa. Logistikas Oy on yksi hyvä esimerkki pitkäjänteisestä yhteistyöstä.

SAMKissa opintonsa suorittavat niin nuoret kuin aikuisopiskelijatkin. Logistiikka-ala on yksi toimivan yhteiskunnan tärkeimmistä tukipilareista.

– Toimitusketjut ovat usein monimutkaisia ja ne on levittäytyneet laajalti eri puolille maailmaa. Logistiikan monipuolinen hallinta on erittäin tärkeä asia yritysten päivittäistä arkea, joten se on hyvin laaja-alaisesti mukana opinnoissamme, Tanhua painottaa.

SAMKista valmistuneet kertovat

- Työskentelin lähes 20 vuotta metallialalla ja siirryin Logistikaksen työntekijäksi varaston ulkoistuksen myötä. Logistiikka oli entuudestaan tuttua, mutta opintojen avulla sain käytännön opin tueksi laajempaa tietoa alasta.

Lasse Heino, Varastomies, Logistiikkainsinööri (2017)

- Koulutuksen avulla kasvatin tietotaitoa esimerkiksi huolintaan, tullaukseen ja lainsäädäntöihin liittyvissä asioissa, joilla on ollut tärkeä rooli myös käytännön työssä. Oppia tulee runsaasti tekemisen kautta.

Juha Hauta-Heikkilä, Rauman yksikön päällikkö, Logistiikkainsinööri (2007)

- Opinnoissa tehtyjen projektien kautta sain hyvää oppia esimerkiksi tiimityöskentelystä ja stressinsietokyvystä sekä usean asian yhtäaikaisesta hahmottamisesta ja hallinnoimisesta. Jatkuva mahdollisuus kehittyä ja oppia uusia asioita motivoi.

Malviina Metsänvirta, Taloushallinnon ja hankintojen asiantuntija, Myynnin ja markkinoinnin tradenomi (2017)

- Uppouduin täysin logistiikan maailmaan työskentellessäni Logistikaksella opiskeluiden ohessa. Tulen täydentämään osaamistani uusilla opinnoilla. Opintojen projektityöt oikeiden yritysten kanssa antoivat paljon tärkeää oppia.

Elviira Tuomi, Logistiikka-assistentti, BBA (2020)

- Tein logistiikka-alan varastotöitä useamman vuoden ja armeijan jälkeen lähdin opiskelemaan teoriatietoa. Koulusta sain hyvää lisäoppia muun muassa tiimi- ja projektityöskentelystä sekä laajempaa tietoa koko alasta.

Tino Heikku, Vuoroesimies, Logistiikkainsinööri (2020)

- Panostin osto- ja logistiikkapuolen opintoihin. Olin ollut kesätöissä erilaisissa logistiikan toimissa ja työskentelin alalla myös opintojen ohessa. Tässä työssä saa laajalti määritellä, mitä ja miten tekee työtään.

Mikko Jaskari, Hankinnan liiketoimintajohtaja, Logistiikkainsinööri (1999)

- Opiskelut tarjosivat laajalla skaalalla oppia, jota oli helppo syventää. Etenkin lopputyön avulla opin tutkimaan ja ratkaisemaan asioita. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja niihin oikeanlaisten ratkaisujen löytäminen ovat meidän arkeamme.

Toni Brigatti, Toimitusjohtaja, Tuotantotalouden insinööri (2002)