Kotiinkutsupalvelu on linkki hankinnan ja logistiikan välillä

Johanna Lainio, Logistikas Hankinta Oy:n liiketoimintapäällikkö
Johanna Lainio uskoo, että tietojärjestelmien tehokas käyttö ja automatisoidut prosessit ovat laadukkaan toiminnan tae.

Asiakkaamme ovat huomanneet kanssamme, että logistiikan rajaa kannattaa siirtää kauemmas
hankintatoimen puolelle, sanoo Logistikas Hankinta Oy:n liiketoimintapäällikkö Johanna Lainio.

Osto ja logistiikka ovat yhtä ja samaa putkea. Missä vaiheessa ostotoiminta muuttuu logistiikaksi, ja kenen vastuulla on mahdollisesti väliin jäävä harmaa alue? Tämän kysymyksen kanssa asiakkaammekin ovat tuskailleet, ja olemme yhdessä löytäneet toimintamallin, joka tukee heidän liiketoimintaansa, Lainio kuvailee.

Asiakkaan henkilöstön on mahdollista keskittyä omaan ydinosaamiseensa jättämällä tuotannon kotiinkutsutoiminta Logistikas Hankinta Oy:n huoleksi.

Hyvin usein toimintaan on saatu kustannussäästöjä ja myös henkilöstön motivaation kasvua, kun vaikkapa myynnin ei tarvitse hoitaa ostoja tai hankinta voi keskittyä laadukkaiden sopimusten tekemiseen ja toimittajasuhteisiin mekaanisen ostotoiminnan sijaan.

– Tämä malli toimii erityisen hyvin esimerkiksi kokoonpanoteollisuudessa, jossa on tietyt komponentit ja niistä mahdollisesti rakennettavat kitit tai valmiit tuotteet. Voimme hoitaa näiden komponenttien tilaamisen, varastoimisen ja esikäsittelyn erittäin joustavasti. Näin asiakas ei varastoi suotta kalliita komponentteja ja toisaalta tavaraa on myös aina silloin kun sitä tarvitaan.

Kotiinkutsuja kuudella miljoonalla vuosittain

Logistiikan asiantuntija havaitsee asioita, joilla asiakkaan liiketoimintaa voidaan tehostaa huomattavasti. Hankinta- ja logistiikkaputkessa on kymmeniä kohtia, jotka voivat muodostua joko pullonkauloiksi tai kilpailueduksi.

– Toimittajien ohjaus on esimerkki toiminnasta, jossa logistiikan asiantuntijalla voi olla ensiarvoisen tärkeää osaamista, ja joka venyy ostotoiminnan alueelle.

– Koko prosessin ja toiminnan kehittämisen kannalta toimittajien ohjaaminen niin, että tavarat tulevat oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla pakattuina voi vaikuttaa asiakkaidemme liiketoiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen merkittävästi, Johanna Lainio kertoo.

Kuten kaikessa muussakin työssä ja tekemisessä, rutiini ja vakiintuneet toimintatavat ovat pitkäjänteisen ja laadukkaan toiminnan tae.

– Kotiinkutsumme tuhansia nimikkeitä vuosittain yhteensä yli kymmenen miljoonan euron arvosta.

– Tietojärjestelmien tehokas käyttö ja prosessien automatisointi voivat tuoda asiakkaillemme suurtakin kustannussäästöä ja helpotusta arkeen, summaa Logistikas Hankinta Oy:n liiketoimintapäällikkö Johanna Lainio.
 

Johanna Lainion hankintalogistiikkavinkit

1. Kirkasta hankintaosastonne ydintehtävä ja roolit joissa henkilöstönne on tehokkaimillaan

2. Käy läpi nimikkeistö, jonka ostotoiminta on mekaanista, samoilta toimittajilta sopimushinnoin tilattavaa

3. Arvioi, onko mekaaninen ostotoiminta yrityksenne liiketoiminnan kannalta tuottavaa ja tehokasta

4. Pyydä logistiikan kartoitus, jonka löydöksien pohjalta voit tarvittaessa laatia laadukkaan tarjouspyynnön ja kilpailuttaa toiminnot

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.