Leveämmillä hartioilla kehitystä, kasvua ja varmuutta

Sama tekemisen tarmo ja riemu jatkuvat toiminnassa, mutta nyt entistä isommalla varmuudella, Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila sanoo. (Kuva: Timo Porthan)

Sievi Capital Oyj on 29.10.2020 allekirjoitetulla kaupalla sopinut ostavansa enemmistön Logistikas Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n osakekannoista. Ostetut yhtiöt muodostavat jatkossa uuden perustettavan konsernin. Kaupan toteutuminen edellytti kilpailuviranomaisten hyväksyntää, joka saatiin 4.12.2020.

Pääomasijoitusyhtiö Sievi Capital osti 70% Logistikas-yhtiöiden osakekannoista. Aiemmat omistajat, eli Ari Salmen sataprosenttisesti omistama Olderman Oy ja Toni Brigatin sataprosenttisesti omistama Werstas Works Oy jäävät yhteensä 30 % osuudella vähemmistöosakkaiksi perustettavaan konserniin. Jyrki Lehti sen sijaan irtautuu omistuksesta.

– Logistikas on sellaisessa kasvuvaiheessa, jossa leveämmät hartiat tuovat hyvät mahdollisuudet kiihdyttää kasvuamme entisestään sekä laajentaa toimintaa uusille paikkakunnille ja palveluihin. Uskon, että Logistikas saa Sievistä näköisensä yrittäjähenkisen pääomistajan. Logistikas-yhtiöiden kehityksessä otetaan nyt mielenkiintoinen tulevaisuuden kasvuloikka, Logistikas-yhtiöiden toimitusjohtaja Toni Brigatti sanoo.

Yrityskaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia Logistikas-yhtiöissä. Nykyisistä avainhenkilöistä hallituksen puheenjohtaja Ari Salmi jatkaa hallituksessa ja Toni Brigatti toimitusjohtajana. Yhtiön pääkonttori pysyy Raumalla ja nimi sekä logo säilyvät ennallaan.

– Logistiikka-ala on erittäin mielenkiintoinen ja on hienoa päästä mukaan toteuttamaan yhtiöiden seuraavaa kasvuvaihetta yhdessä nykyisten pääosakkaiden kanssa. Uskon, että Sievi Capitalin osaaminen ja tarjoamat resurssit auttavat meitä yhdessä onnistumaan merkittävässä kasvussa ja kehityksessä tulevien vuosien aikana, Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila painottaa.

Aito halu kehittää pitkäjänteisesti

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee pitkäjänteisiä sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin.

– Haluamme sijoittaa kannattaviin, kassavirtapositiivisiin pk-yrityksiin, joissa näemme kasvupotentiaalia myös sijoitushetken jälkeen. Liikevaihdoltaan nämä yritykset ovat 15 miljoonasta aina 200 miljoonaan euroon asti, Marttila kertoo.

– Sijoitamme tyypillisesti 5-15 miljoonaa euroa ja tavoittelemme aina enemmistöomistajuutta. Tällöin voimme aidosti kehittää ja inventoida uutta strategiaa yhdessä yrittäjien kanssa.

Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka pitkäaikaisena ja aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua ja arvojen rakentamista. Yhtiö edustaa taustaltaan suomalaista perheyrittäjyyttä.

– Sijoitamme aina omasta taseesta, mikä mahdollistaa sen, että voimme pitää sijoituksen joko muutaman vuoden tai kymmenen vuotta. Riippuen aina siitä, miten yritys onnistuu, kuinka yritys ja markkinat kehittyvät, ja mitä taloudessa tapahtuu.

– Voimme aidosti mennä yrityksen ehdoilla. Puhummekin kaikissa sijoituksissamme yhdessä yrittämisestä. Olemme yrittäjälähtöinen kumppani sen sijaan, että näkisimme pääomasijoittamista rahoitusinstrumenttina.

Sievi Capitalissa katsotaan kaikkia toimialoja avoimin silmin. Yhteisillä arvoilla on iso merkitys.

– Pitkäaikaisena omistajana emme ole kovinkaan kiinnostuneita syklisistä toimialoista, jotka toimivat tietyssä hetkessä ja hetkittäisissä nousuissa. On tärkeää, että toimimme meidän vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti. Sijoituskohteiden valinnassa tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että yrityksen on toimittava eettisesti puhtaasti, eli yrittäjien ja yrityksen taustat tulee olla kunnossa.

– Olemme julkinen yhtiö ja haluamme olla läpinäkyvä. Kerromme kvartaaleittain, miten yrityksemme kehittyvät ja menestyvät. Tämä tuo tietyt kriteerit sijoitusyhtiön valinnalle.

Logistikas-yhtiöiden toimitusjohtaja Toni Brigatti ja Sievi Capitalin sijoitusjohtaja Paavo Pakkanen sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 29.10.2020.

Orgaanista ja epäorgaanista kasvua

Sievi Capitalin mukaantulo mahdollistaa Logistikas-yhtiöiden vahvemman kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen yhä suuremman markkina-aseman saamiseksi kasvavalla logistiikka-alalla.

– Logistikas Oy ja Logistikas Hankinta Oy ovat molemmat hienoja yhtiöitä, joilla on hyvät asiakkaat ja hyvä johto. Suomalaisten yritysten osalta ulkoisten logistiikkapalveluiden hyödyntäminen on vielä verrattain matalaa. Näemme hyvät mahdollisuudet sekä orgaaniselle että epäorgaaniselle kasvulle, Marttila sanoo.

Tehty yrityskauppa odotti kilpailuviranomaisten hyväksyntää, joka saatiin joulukuun alkupuolella. Sitä seuraavat askeleet on suunniteltu jo tarkoin.

– Heti ensimmäisenä päivänä lähdemme muokkaamaan yhtiön hallitusta. Tämä on tyypillisesti ensimmäinen asia, jotta saamme mukaan oikeat osaajat. Toki hallituksen kokoonpano ei vielä siinä vaiheessa välttämättä asetu aivan lopulliseen muotoonsa, mutta se lähtee rakentumaan harkituin askelin.

Kuten mainittua, jatkaa toimiva johto uuden perustettavan konsernin toiminnassa, eli esimerkiksi Toni Brigatti toimii vastaisuudessakin toimitusjohtajana.

– Lähdemme varmistamaan sitä, että johto on resursoitu oikein. Yrittäjävetoisissa yrityksissä on usein puutteita tietyissä resursoinneissa. Tavoitteena on siis varmistaa, että tämänkaltaiset puutteet eivät tule missään kohtaa kasvun esteeksi.

Voimme aidosti mennä yrityksen ehdoilla. Puhummekin kaikissa sijoituksissamme yhdessä yrittämisestä.

Yksi iso muutos tulee näkymään heti alussa myös raportoinnissa.

– Talousraportointi ja muu raportointi yleensäkin tullaan toteuttamaan samalla kuukausittaisella mallilla kuin kaikkien kohdeyhtiöidemme raportoinnit. Samalla tavalla toteutamme myös yhtiön budjetoinnit ja ennustukset tulevien kuukausien osalta, Marttila taustoittaa.

– Rahoitusjärjestelyt on toinen asia, jonka osalta teemme kohdeyhtiöiden kanssa paljon töitä. Tässä tapauksessa rahoitusjärjestelyt on uusittu yrityskaupan myötä, mutta jatkossa olemme vahvasti mukana ja ohjaamme keskustelua pankkien kanssa, kun mietitään esimerkiksi kasvurahoitusta.

Kolmantena tärkeänä asiana Marttila nostaa esiin epäorgaaniset kasvuaskeleet, joista pk-yrittäjällä on harvoin kokemusta. Tähän tulee tärkeä tuki, josta Sievi Capital ei luonnollisestikaan laskuta mitään kohdeyhtiöiltään.

– Näissä tapauksissa olemme monesti niin sanotusti ajajan paikalla. Toimiva johto on mukana ja asioita käydään hallituksessa yhdessä läpi, mutta kun tehdään päätös jonkin asian eteenpäin viemisestä, on meiltä ihmiset toimitusjohtajan tukena neuvottelemassa, suunnittelemassa, laskemassa ja viemässä prosessia eteenpäin.

Tahdon tila välittyy

Orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu ovat molemmat tärkeitä kehityskohteita, joita Marttilan mukaan lähdetään viemään eteenpäin välittömästi, kun yrityskaupalle saatiin lopullinen sinetti.

– Näemme markkinan attraktiivisena kumpaankin suuntaan. Tuemme yhtiön johtoa näiden kehitysaskeleiden toteuttamisessa, Marttila painottaa.

Logistiikka-alan osaaja tuo Sievin portfolioon uuden toimialan. Tämä saattaa tuoda jollakin tasolla synergiaetua pääomasijoitusyhtiön kohdeyhtiöiden välille, vaikka se ei itse tarkoitus olekaan.

– Lähtökohtaisesti emme ajattele niin, että ostamme yrityksiä, jotka voisivat myydä tai ostaa palvelujaan muille konsernimme yhtiöille. Se ei kuitenkaan ole kiellettyä, vaan ihan suotavaa. Kaikki yhtiöt toimivat kuitenkin markkinalähtöisesti ja niille ehdoilla, joilla markkinat toimivat.

– Esittelemme mielellämme uuden Logistikas-konsernin palveluita kaikille kohdeyhtiöillemme. Meillä on esimerkiksi tuotannollisia yhtiöitä, jotka voisivat mahdollisesti käyttää näitä palveluita. Ja yksi mahdollisuus on sparrata sisälogistiikan toiminnoissa toisia yrityksiä.

Olemme yrittäjälähtöinen kumppani sen sijaan, että näkisimme pääomasijoittamista rahoitusinstrumenttina

Yrityskauppa ei juurikaan näy Logistikas-yhtiöiden henkilöstön arjessa.

– Pitkällä tähtäimellä se voi näkyä siinä, että pääomasijoittajan kellotaajuus on eri kuin muilla. Toisin sanoen me haluamme tehdä samat asiat parissa vuodessa, mihin joku toinen käyttäisi viisi vuotta. Tämä voi näkyä jonkinlaisena muutoksena, mutta muuten arki pysyy johtoa myöten tuttuna.

– Tahdon tila, eli se, että yhtiöllä on nyt halu kasvaa oikeasti ja resurssit siihen ovat kunnossa, välittyy varmasti johdon kautta muulle henkilöstölle. Uskon vahvasti, että sama tekemisen tarmo ja riemu jatkuvat toiminnassa, mutta nyt entistä isommalla varmuudella, Marttila painottaa.

Sievi Capital lyhyesti

  • Suomalainen julkisesti noteerattu pääomasijoitusyhtiö
  • Itsenäiseksi yhtiöksi 2012
  • Osake julkisesti noteerattu: Nasdaq Helsinki (kaupankäyntitunnus SIEVI)
  • Strategian keskiössä omistaja-arvon luominen ja pääomasijoitukset listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin
  • Kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee yritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista
  • Tavoitteena olla yrittäjien ja ptentiaalisten kohdeyhtiöiden muiden avainhenkilöiden halutuin kumppani merkittävän kasvuloikan toteuttamiseksi ja yritysarvon kasvattamiseksi


Lisää yrityskaupasta Logistikas-yhtiöiden toimitusjohtaja Toni Brigatin ja Sievi Capitalin sijoitusjohtaja Paavo Pakkasen haastatteluvideolla.