Logistiikan asiantuntija Olli-Pekka Reunanen: ”Hyvät valmiudet muutoksiin.”

Ihmisten kanssa työskentely ja toimiva vuorovaikutus ovat tärkeä osa Olli-Pekka Reunasen arkea.

Logistikas Oy:n hallintojohtaja Olli-Pekka Reunanen astui yhtiön palvelukseen joulukuussa 2007. Hän on nähnyt vuosien aikana niin kasvun vuodet kuin haasteellisemmatkin ajat. Yhtiön perustaja Ari Salmi nosti menneitä 25 vuotta muistellessaan Reunasen yhdeksi sellaiseksi henkilöksi, jolla on tärkeä merkitys Logistikas-konsernin hienolle historialle.

Reunanen työskenteli ensimmäiset viitisentoista vuotta henkilöstöpäällikkönä. Toimenkuva oli toki työnimikettä laajempi, sillä arkeen kuului muun muassa erilaisia hallinnollisia tehtäviä. Syksyllä 2022 toteutettujen organisaatiomuutosten myötä Reunasesta tuli hallintojohtaja. Hänellä on nyt vastuullaan HR, ICT ja HSQE. Näistä ensin mainitun hän hoitaa itse, mutta ICT:ssä työskentelee Antti Lehto ja HSQE-päällikkönä Mika Vankka.

– En voi sanoa olevani varsinaisesti logistiikan asiantuntija, vaan pikemminkin asiantuntija sille, mitä tapahtuu taustoissa, jotta hommat sujuvat. Tehdyt organisaatiomuutokset ovat luonnollisia askelia kasvavassa ja kehittyvässä yrityksessä. Katson nyt kokonaisuutta ja sen osia aiempaa laajemmasta perspektiivistä, Reunanen kertoo.

"Yhdessä yksikössä hyviksi havaitut tavat on otettu käyttöön myös muiden yksiköiden toiminnassa."

Konsernin strategian mukaisilla organisaatiomuutoksilla selkeytettiin ja järkeistettiin arkea. Strategia ohjaa toimintaa ja se on isossa osassa myös Reunasen päivittäisessä työssä.

– ICT kehittyy jatkuvasti ja toimenpiteitä tehdään koko ajan, jotta pysymme kehityksen mukana. HSQE keskittyy pääasiassa työturvallisuuteen ja laatuun. Tärkeintä on, että jokainen lähtisi työpaikalta terveenä kotiin ja toiminta on joka suhteessa laadukasta.

"Avoimella viestinnällä on oma tärkeä roolinsa, ja sitä kehitämme jatkuvasti", Reunanen sanoo. Yksi viestintäkanavista on kahdesti vuodessa ilmestyvä asiakas- ja henkilöstölehti Logistikas Sanomat.

Yksilöitään arvostava yhteisö

Reunanen on nähnyt 25-vuotiaan Logistikaksen matkasta reilusti yli puolet. Kun hän aikanaan Eino-Pekka Vuorennon ehdotuksesta hakeutui Logistikaksen palvelukseen, oli jo tuolloin näkyvissä se, mihin suuntaan yhtiötä lähdetään viemään.

– Muistan työhaastattelun, jossa vastapuolella pöytää istuivat Ari Salmi ja Toni Brigatti. Tunnin aikana en ehtinyt kertoa paljonkaan itsestäni, mutta lopuksi käteltiin mies tervetulleeksi taloon. Uskon, että Arin luotto Eino-Pekkaan painoi tässä todella paljon, Reunanen hymyilee.

Logistikas työllisti tuolloin 50 henkilöä. Nyt henkilöstöä on yhteensä noin 270 viidessä eri yhtiössä ja kymmenellä eri paikkakunnalla. Laajentuminen on tuonut Reunasen työhön koko ajan uutta, ja samalla se on opettanut tekijäänsä.

– Vuosiin mahtuu hyviä ja haasteellisia hetkiä, joista kaikista olen saanut omaan tekemiseeni tärkeitä työkaluja. Haluaisin edelleen tuntea kaikki työntekijämme henkilökohtaisesti, mutta on selvää, ettei se ole enää näin isossa organisaatiossa mahdollista.

– Laajentumisten mukanaan tuomien kokemusten myötä meille on rakentunut hyvät toimintatavat. Yhdessä yksikössä hyviksi havaitut tavat on otettu käyttöön myös muiden yksiköiden toiminnassa. Muutokset ja kasvu näkyvät eri tavoin henkilöstön arjessa.

"Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä arvo ja jokaista tekijää arvostetaan yksilönä."

Logistikaksen teettämät asiakastyytyväisyyskyselyt kertovat palvelun korkeasta laadusta. Tätä laatua ei rakenneta ilman hyvinvoivaa ja työssään viihtyvää henkilöstöä. Vakaudella, kehitystyöllä ja luottamuksella on iso merkitys.

– Kasvun hetkillä muutoksia tulee väistämättä, ja tällöin on huomioitava sekä olemassa oleva että esimerkiksi yrityskaupan tai ulkoistuksen kautta meille tuleva henkilöstö. Avoimella viestinnällä on oma tärkeä roolinsa, ja sitä kehitämme jatkuvasti. Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä arvo ja jokaista tekijää arvostetaan yksilönä.

– Jokaisella sukupolvella on omat vahvuutensa. Mietitään vaikka tietoteknillisiä asioita, jotka uusi sukupolvi hallitsee suvereenisti, kun samaan aikaan aiemmat sukupolvet ovat ottaneet samat asiat haltuunsa isoin harppauksin verrattain lyhyessä ajassa. Se kertoo siitä, että ihmiset ovat valmiita muutoksiin.

Reunanen on työskennellyt Logistikaksella reilut 15 vuotta. Tähän ajanjaksoon mahtuu sekä hyviä että haasteellisia hetkiä, joista kaikista hän on saanut omaan tekemiseen tärkeitä työkaluja.

Suunnitelmallista kasvua

Reunaselle oma työ on ollut aina mielekästä, ja hän kokee Logistikaksella olevan oikeanlaiset arvot. Mennyttä 15 vuotta hän kuvailee mielenkiintoiseksi matkaksi.

– Olin ollut vajaan vuoden talossa, kun laajensimme ensimmäisen kerran Poriin ja henkilöstömäärä tuplaantui. Jatkuva suunnitelmallinen kasvu on ollut mielenkiintoinen osa arkea. Logistikaksella on sitoutunut henkilöstö, ja toivon, että kaikki ovat ylpeitä siitä, että he työskentelevät tässä yhtiössä, Reunanen sanoo.

– Tykkään työskennellä ihmisten kanssa. Ymmärrän yritysmaailman lainalaisuudet ja sen, että yrityksen on tarkoitus tehdä omistajilleen voittoa. Samalla koen, että sen voi tehdä, ja se on meillä tehty inhimillisesti.