Logistikas 25 vuotta: Ajatuksia menneestä, nykyhetkestä ja tulevasta

Vuosi 2022 oli Logistikakselle juhlan aikaa, sillä konserni täytti 25 vuotta. Alkujaan Contu-Trans - ja hetken aikaa CT-Logistics -nimellä toiminut yhtiö perustettiin lokakuussa vuonna 1997 Ari Salmen ja Jukka Kontulan toimesta.

Viimeisen reilun kahden vuosikymmenen varrelle mahtuu monenlaista – omistusmuutoksia, kasvua ja notkahdus sekä uudet kasvun vuodet ja ensimmäinen yrityskauppa. Logistikas on kasvanut 25 vuodessa kolmen työntekijän ja yhden toimipisteen yrityksestä noin 270 henkilöä kymmenellä eri paikkakunnalla työllistäväksi neljän yhtiön konserniksi.

Käymme tässä artikkelissa läpi yrityksen historiaa aikajanan sekä lyhyiden muisteluiden muodossa.

Klikkaa alla olevaa kuvaa tutustuaksesi tarkemmin Logistikaksen historiaan aikajanan muodossa.

 Ari Salmi: "Terveiden ajatusten ja arvojen nuori aikuinen."

Ari Salmi, Logistikas Oy:n perustaja, osakas ja hallituksen jäsen

25-vuotias Logistikas on kovaa kiveä, jossa mikään ei ole bluffia. Arvot perustuvat rehellisyyteen ja avoimuuteen. Nämä arvot ovat rakentuneet jo heti ensimmäisestä päivästä lähtien, jolloin lähdimme liikkeelle käytännössä tyhjästä, alkupääomana vain pankista saamani 60 000 markan lainarahoitus.

Matkaan mahtuu paljon palkitsevia kokemuksia, kuten luonnollisesti myös opettavaisia hetkiä. Logistikaksella on alusta alkaen ollut yhteiseen toimintakulttuuriin sitoutunut henkilöstö.

Yrittäjätaipaleeni yksi ehdoton vahvuus on perheeni, joka on taannut rauhan olla yrittäjä muista kuin taloudellisista syistä. Sitä kautta olen voinut kehittää yrityksiä harkitusti ja suunnitelmallisesti.

Olen käyttänyt usein vertauskuvana lumipalloa, johon ei tartu määräänsä enempää lunta, mutta kun sitä jaksaa sitkeästi pyörittää, sen pinta-ala kasvaa niin, että seuraavilla pyöräytyksillä siihen tarttuu aina hieman enemmän lunta. On selvää, että pallo ei aina pyörähdä oikeaan suuntaa, mutta on tärkeää osata oikaista sen liikerata oikealla hetkellä.

Kun nyt katson Logistikaksen taakse jäänyttä jälkeä, ei se ole viivasuora, mutta suunta käy selvästi ilmi. Tuohon matkaan mahtuu paljon palkitsevia kokemuksia, kuten myös opettavaisia hetkiä.

Ari Salmi
perustaja, osakas, hallituksen jäsen
Logistikas Oy

Lue Ari Salmen Logistikas 25 vuotta -teksti kokonaisuudessaan täältä.

Maarit Vainio-Ketola: "Luottamus rakentuu aidosta välittämisestä."

Maarit Vainio-Ketola, Kekkilän Eurajoen tehtaan logistiikkakoordinaattori (ammattiliiketoiminta).

Kekkilä on kulkenut Logistikaksen matkassa koko menneen 25 vuoden ajan. Logistikas huolehtii toimitusketjumme tärkeästä osasta itsenäisesti. Luvattu laatu ja toimintavarmuus näkyvät läpi koko ketjun.

Vuosittaisissa volyymeissa on jonkin verran vaihteluja, mutta Logistikas kykenee reagoimaan ketterästi muuttuviin tarpeisiin. Meidän välillämme on alusta lähtien ollut hyvin vahva luottamus.

Yksi nopeaa reagointia vaatinut kriisitilanne koettiin vuonna 2010, jolloin meillä oli tehdaspalo. Jouduimme siirtämään tuolloin osan Eurajoen tuotannosta väliaikaisesti Eestiin ja osan Haukinevalle. Logistikas hoiti tuolloin kaikki kuljetukset.

Yhteistyömme toimivuuden takaa hyvä ja joustava asiakaspalvelu, sekä monin eri tavoin palveluun motivoitunut henkilöstö. Logistikas välittää meistä asiakkaana.

Haluan toivottaa Logistikakselle täydestä sydämestäni menestystä myös seuraaville vuosikymmenille.

Maarit Vainio-Ketola
Logistiikkakoordinaattori, ammattiliiketoiminta
Kekkilä Eurajoki

Lue Maarit Vainio-Ketolan Logistikas 25 vuotta -teksti kokonaisuudessaan täältä.

Toni Brigatti: "Kasvu syvällä yhtiön DNA:ssa."

Toni Brigatti, Logistikas Oy:n toimitusjohtaja ja osakas

Aloitin työt Logistikaksella vuonna 2003 erilaisten varastotöiden parissa. Pari vuotta myöhemmin pääsin syventymään Ari Salmen opastuksella myyntityöhön. Toimitusjohtajana aloitin elokuussa 2015.

Kaikki muutokset ja jatkuva uuden oppiminen ovat pitäneet mielen virkeänä viimeisen 19 vuoden ajan. Monipuolinen asiakaskunta sekä uusien ihmisten tapaaminen ovat tämän työn rikkaus.

Meillä on pitkiä asiakassuhteita, joissa parhaimmillaan saman pöydän ääressä istuvat toisiaan kunnioittavat kumppanit suunnittelemassa, miten asiat hoidetaan. Monivuotiset sopimukset ovat mahdollistaneet pitkäjänteisen yhteistyön. 25 vuoden aikana yksikään asiakas ei ole lähtenyt palvelutasomme takia.

Kasvu on ollut syvällä yhtiön DNA:ssa alusta alkaen. 25-vuotiaan Logistikaksen vahva pohja rakentuu osaavaan, motivoituneeseen ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Haluamme vaalia ja ylläpitää positiivisuuden kierrettä.

Toni Brigatti
toimitusjohtaja, osakas
Logistikas Oy

Lue Toni Brigatin Logistikas 25 vuotta -teksti kokonaisuudessaan täältä.

Arto Kankaanpää: "Luvatusta ja sovitusta pidetään kiinni."

Arto Kankaanpää, Metsä Groupin Investment Sourcing Manager, Rauman sahaprojekti.

Logistikas Oy toimii yhtenä tärkeänä kumppanina Metsä Fibren Rauman sellutehtaan verkostomaisessa toimintatavassa. Logistikas huolehtii tehtaalla tarvittavien tuotteiden varastoinnista omissa tiloissaan.

Logistikas vastaanottaa ja hyllyttää tuotteet, jonka jälkeen sellutehdas saa tiedon vastaanotetuista tavaroista. Metsä Fibren toiminnanohjausjärjestelmästä näkee Logistikaksella olevat tavarat, joita toimitetaan tehtaalle tilauksesta kahden tunnin vasteajan sisällä vuorokaudenajasta ja viikonpäivästä riippumatta.

25 vuoden aikana jokainen toimitus on tapahtunut kyseisen aikavälin sisällä, mikä kertoo jo paljon saamamme päivystyspalvelun korkeasta tasosta – luvatusta ja sovitusta pidetään kiinni. Tuotannollisesti tärkeät tarvikkeet tarvitaan toisinaan hyvinkin nopeasti, sillä jos tehdas joudutaan syystä tai toisesta ajamaan alas, on jokainen seisakkitunti kallis.

Arto Kankaanpää
Investment Sourcing Manager, Rauman sahaprojekti
Metsä Group

Lue Arto Kankaanpään Logistikas 25 vuotta -teksti kokonaisuudessaan täältä.

Ville Nieminen: "Vahva oma identiteetti."

Ville Nieminen, Logistikas Oy:n operatiivinen johtaja

Kun Logistikas kesällä 2021 laajensi Vaasaan, koin muutoksen hienona mahdollisuutena. Löysimme nopeasti eri yksiköiden välillä synergiaetuja, joiden avulla pystymme tuottamaan asiakkaillemme lisäarvoa.

Saimme myös laajemman tuen HR-, myynti- ja talousasioiden osalta, sekä pystyimme laajentamaan osaamista Vaasassa ja tuomaan omaa erikoisosaamistamme konsernin muiden yksiköiden käyttöön.

25-vuotiaalle Logistikakselle on kehittynyt oma identiteetti sekä vahva asiakaskunta. Tukeva jalansija satamakaupunki Raumalla on hieno referenssi etenkin nyt, kun yhtiöllä on menossa kasvunvaihe, jossa laajennetaan palveluverkostoa ja läsnäoloa eri puolella Suomea.

Yhtiön historia on erittäin vaiherikas ja hieno. Töitä on tehty monella rintamalla hartiavoimin, jotta Logistikas on se, mitä se tänä päivänä on – oman alansa ehdotonta huippua. Me tämän päivän työntekijät luomme päivittäin yhdessä tätä hetkeä sekä tulevaisuutta.

Ville Nieminen
operatiivinen johtaja
Logistikas Oy

Lue Ville Niemisen Logistikas 25 vuotta -teksti kokonaisuudessaan täältä.

Jyrki Lehti: "Enemmän sisua, suunnitelmallisuutta ja Salmea kuin sattumaa."

Jyrki Lehti on toiminut Logistikaksella muun muassa pienomistajana, hallituksen jäsenenä ja yhteistyökumppanina, tehnyt myyntiä, ollut asiakkaana ja vuokralaisena sekä toiminut tukena ja sparrausapuna.

Yritysmaailmassa 25 vuotta on erittäin kunnioitettava ikä. Kyseiseen rajapyykkiin varttuminen ei ole sattumaa, eikä kyse ole tuurista. Logistikaksen kasvu on vaatinut työtä, tahtoa ja periksiantamattomuutta, kuten myös vahvoja visioita, rohkeutta tehdä tarvittaessa koviakin päätöksiä ja kykyä muuttua ympäröivän maailman vaatimusten mukana.

Henkilökohtaisesti olen saanut seurata tätä matkaa aivan alusta lähtien erilaisissa rooleissa. Mielestäni tärkein yksittäinen tekijä Logistikaksen 25 vuoden iälle on ollut selkeä kasvollinen omistaja ja vahva omistajaohjaus. Ari Salmi tiesi alusta alkaen, mitä hän haluaa tästä yrityksestä jonain päivänä tulevan ja miten se tehdään.

Haluan omasta puolestani kiittää Logistikasta ja kaikkia niitä hienoja ihmisiä, joiden kanssa olen saanut olla viemässä tätä laivaa eteenpäin. On ollut mielettömän hienoa ja kasvattavaa nähdä erilaisia näkökulmia useissa eri rooleissa. Olen kiitollinen siitä, että minuun on luotettu ja se luottamus on myös osoitettu.

Jyrki Lehti

Lue Jyrki Lehden Logistikas 25 vuotta -teksti kokonaisuudessaan täältä.