Logistikas 25 vuotta – Ari Salmi: Terveiden arvojen nuori aikuinen

25-vuotias Logistikas alkaa olla tänä päivänä poikkeus omalla toimialallaan, sillä samalla segmentillä toimivia suomalaisomisteisia kyseisen kokoluokan yrityksiä ei ole montaa. Yrityksenä Logistikas on kovaa kiveä, jossa mikään ei ole bluffia. Arvot perustuvat rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Nämä arvot ovat rakentuneet jo heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Logistikaksen tarina alkoi lokakuussa 1997, kun perustimme yhdessä Jukka Kontulan kanssa Contu-Trans Oy:n.

Työskentelin tätä ennen Kekkilässä logistiikkapäällikkönä. Toimitimme ammattipuolen turvetuotteita 39 eri maahan, joista volyymillisesti tärkeimpään vientimaahan Espanjaan vietiin vuodessa noin 450 rekkakuormaa turvetuotteita. Autokuljetukset Etelä-Eurooppaan olivat hitaita ja kalliita, joten halusin luoda Kekkilälle tuotteen, jonka avulla pääsisimme hyödyntämään konttikuljetuksia Rauman satamasta.

Laajasta taustatyöstä huolimatta en löytänyt olemassa olevaa huolintayhtiötä, joka olisi pystynyt rakentamaan meille tällaisen tuotteen. Ryhdyin pohtimaan asiaa itsekseni ja tuon ajatustyön pohjalta syntyi Contu-Trans, joka toimi myöhemmin nimellä CT-Logistics ja joka tätä nykyä tunnetaan Logistikas-konsernina.

”Matkaan mahtuu paljon palkitsevia kokemuksia, kuten myös opettavaisia hetkiä."

Logistikaksen ensimmäinen toimipiste löytyi Karjalankadulta. Kekkilän Espanjaan menevät tuotteet valmistettiin Peräseinäjoella, josta oli logistisesti hyvä junaraideliikenne Raumalle. Purkaaksemme tuotteet kontteihin suoraan raiteilta vuokrasimme VR:n vanhan tavara-aseman katetun lastaussillan. Nämä tilat ovat edelleen Logistikaksella vuokralla.

Vuonna 1998 ContuTrans osti Materpoint Oy:n liiketoiminnan, jonka myötä meille siirtyi kymmenen auton kuljetuskalusto ja niitä operoivat ammattikuljettajat. Lisäksi huolehdimme Raumalla Kiitolinjan linja- ja jakeluliikenteestä. Myöhemmin luovuimme kuljetustoiminnasta ja päätimme keskittyä puhtaasti varastoinnin ja tavarankäsittelyn logistiikkaan. Siitä lähti rakentumaan se kokonaisuus, joksi Logistikas on 25 vuoden aikana kasvanut.

Alkujaan lähdimme Jukan kanssa liikkeelle käytännössä tyhjästä, alkupääomana oli pankista saamani 60 000 markan lainarahoitus. Kun vuosien varrella toiminnasta jäi varallisuutta, suunnattiin nuo varat kokonaisuudessan yhtiön ja toimintojen kehittämiseen.

Olen käyttänyt usein vertauskuvana lumipalloa, johon ei tartu määräänsä enempää lunta, mutta kun sitä jaksaa sitkeästi pyörittää, sen pinta-ala kasvaa niin, että seuraavilla pyöräytyksillä siihen tarttuu aina hieman enemmän lunta. On selvää, että pallo ei aina pyörähdä oikeaan suuntaa, mutta on tärkeää osata oikaista sen liikerata oikealla hetkellä. Kun nyt katson Logistikaksen taakse jäänyttä jälkeä, ei se ole viivasuora, mutta suunta käy selvästi ilmi. Tuohon matkaan mahtuu paljon palkitsevia kokemuksia, kuten myös opettavaisia hetkiä.

”Logistikaksesta on kasvanut hieno 25-vuotias nuori aikuinen, jolla on terveet ajatukset ja arvot.”

25 vuoden ikä yrityselämässä vaatii taustalleen monia asioita, joista päällimmäisenä nostan esiin henkilöstön ammattitaidon ja asenteen. Logistikaksella on alusta alkaen ollut yhteiseen toimintakulttuuriin sitoutunut henkilöstö. Olemme myös pitäneet huolta ja kouluttaneet henkilöstöämme, sekä luoneet urapolkuja.

Useat tärkeät ihmiset ovat olleet mukana rakentamassa Logistikasta omalla panoksellaan. Heistä haluan nostaa esiin etenkin Toni Brigatin ja Olli-Pekka Reunasen, joilla on ollut omissa toimenkuvissaan merkittävät roolit yhtiön kasvussa. Hallituksessa on ollut vuosien varrella useita merkittäviä henkilöitä, joiden laaja-alainen tietotaito on vienyt yhtiötä eteenpäin suunnitelmallisesti askel kerrallaan. Kasvun ja kehityksen eri vaiheessa tarvitaan aina erilaista opastusta, ja näihin hetkiin olemme löytäneet oikeat ihmiset.

Koen yrittäjätaipaleeni yhdeksi ehdottomaksi vahvuudeksi oman perheeni. He ovat tottuneet niin sanottuun normaaliin keskiluokkaiseen elämään, eivätkä ole koskaan vaatineet tietynlaista elintasoa. Tämä on taannut minulle rauhan olla yrittäjä muista kuin taloudellisista syistä, ja sitä kautta olen voinut kehittää yrityksiäni harkitusti ja suunnitelmallisesti.

Henkilökohtaisesti yksi merkittävä virstanpylväs oli vuonna 2020 toteutettu yrityskauppa, jossa pääomasijoitusyhtiö Sievi Capital osti Logistikaksen osake-enemmistön. Luopumisen tuskaa lievitti se, että minulla oli jo jonkin aikaa ollut vähemmistönosakkaita kumppaneina, sekä muita perustamiani yrityksiä. Tekemistä siis riittää myös tulevaisuudessa.

”Olen saanut olla yrittäjä muista kuin taloudellisista syistä, ja sitä kautta olen voinut kehittää yrityksiäni harkitusti ja suunnitelmallisesti.”

25-vuotias Logistikas on vakavasti otettava yritys, jolla on laadukas ja oikeata osaamista arvostava asiakaskunta. Yhtiöllä on erittäin hyvät mahdollisuudet jatkaa kasvupolulla sekä orgaanisesti että yritysostoin, ja ottaa yhä vaativampia kokonaisuuksia hoidettavakseen ilman kasvavia riskejä.

Kun katson tulevaisuuteen tuntien Logistikaksen strategian, näen siellä mahdollisuuden alueelliseen kasvuun logistisesti merkittävissä sijainneissa. Tämä parantaa entisestään kilpailukykyä ja luo hyvät puitteet kasvattaa liikevaihtoa merkittävästi.

Olen elänyt yhdessä Logistikaksen kanssa sen ensiaskeleista lähtien ja nähnyt, miten siitä on kasvanut hieno 25-vuotias nuori aikuinen, jolla on terveet ajatukset ja arvot. Niiden varassa on hyvä jatkaa kulkua eteenpäin.

Ari Salmi
perustaja, osakas, hallituksen jäsen
Logistikas Oy