Logistikas 25 vuotta – Jyrki Lehti: Enemmän sisua, suunnitelmallisuutta ja Salmea kuin sattumaa

Yritysmaailmassa 25 vuotta on erittäin kunnioitettava ikä. Kyseiseen rajapyykkiin varttuminen ei ole sattumaa, eikä kyse ole tuurista. Logistikaksen kasvu on vaatinut työtä, tahtoa ja periksiantamattomuutta, kuten myös vahvoja visioita, rohkeutta tehdä tarvittaessa koviakin päätöksiä ja kykyä muuttua ympäröivän maailman vaatimusten mukana.

Henkilökohtaisesti olen saanut seurata tätä matkaa aivan alusta lähtien erilaisissa rooleissa. Mielestäni tärkein yksittäinen tekijä Logistikaksen 25 vuoden iälle on ollut selkeä kasvollinen omistaja ja vahva omistajaohjaus. Teimme yhteistyötä jo ennen Logistikaksen perustamista ja havaitsin jo silloin Ari Salmen vahvat ja selkeät tulevaisuuden suunnitelmat. Hän kyllä tiesi alusta alkaen, mitä hän haluaa tästä yrityksestä jonain päivänä tulevan ja miten se tehdään.

Arilla on ollut hyvä näkemys siitä, minkälaista osaamista hän haluaa yhtiön hallitukseen. Hallitusten kokoonpano on vaihtunut sopivin syklein ja henkilövalinnat painottuneet aina valittua strategiaa tukeviksi. Eri alojen ammattilaisten näkemykset, kokemukset ja verkosto vievät yhtiötä oikeaan suuntaan. Itselläni on pitkä kokemus satamatoiminnoista, huolinnasta ja rahtauksesta, sekä myös yrittäjätaustaa alalta. Sain kunnian toimia vuosituhanteen alussa yhtiön ensimmäisessä ulkopuolisista henkilöistä koostuneessa hallituksessa.

"Mielestäni tärkein yksittäinen tekijä Logistikaksen 25 vuoden iälle on ollut selkeä kasvollinen omistaja ja vahva omistajaohjaus."

Arin, johtoryhmän ja hallituskollegoiden kanssa olemme käyneet vuosien varrella toinen toistaan mielenkiintoisempia ja toisiamme eteenpäin vieviä keskusteluja, joiden avulla myös Logistikasta on kehitetty. Tätä kautta on myös syntynyt keskinäinen luottamus pitkään yrityksessä työskennelleiden ydinryhmään kuuluvien henkilöiden kesken.

Yksi Logistikaksen nopean kasvun ehdottomista kulmakivistä on Arin vahva persoona. Hän ymmärtää poikkeuksellisella tavalla isoja kokonaisuuksia ja niiden osia. Hänellä on aina ollut silmät ja korvat auki ympärillä tapahtuviin asioihin ja osannut myös tehokkaasti soveltaa kokemaansa yrityksen kehittämiseen.

25 vuotta on jo sen verran pitkä ajanjakso, että siihen mahtuu niin ylä- kuin alamäkiä. Onnistuneiden rekrytointien vastapainoksi vuosien varrella on tehty myös epäonnistuneita ratkaisuja, mitkä aiheuttivat viime vuosikymmenen puolella samanaikaisesti asiakaskentässä tapahtuneen muutoksen kanssa toimintaan hetkellisen notkahduksen. Näitä tulee käytännössä kaikissa liiketoiminnoissa, joten ratkaisevinta on se, miten laiva ohjataan karikoista ja myrskyistä takaisin selvemmille vesille.

Jyrki Lehti Iikles-yhtyeen keikalla Lakarin logistiikkakeskuksen avajaisissa vuonna 2015.

Näissä tilanteissa on noussut esiin omistajan vahva tahtotila ja kyky ohjata laivaa oikeaan suuntaan, sekä myös koko miehistön yhteen hiileen puhaltaminen. Logistikaksella on aina pidetty hyvää huolta henkilöstöstä. Liiketoiminnallisesti Logistikaksen vahvuus on ollut hyvin kattava sekoitus eri toimialojen asiakkaita. Tämä on luonut odottamattomissa maailman muutoksien tuomissa haasteissa vahvaa pohjaa ja turvaa.

Asiakkaita on aina osattu kuunnella ja sitä kautta on kyetty luomaan uusia toimintamalleja, joiden myötä luodaan uusia onnistumisia, tyytyväisyyttä ja lisää kehitystä. Sitoutumisella asiakkaisiin, toiminnan avoimuudella ja joustavuudella on kyetty näyttämään se arvo, jonka Logistikas tuo kumppaneidensa jokapäiväiseen toimintaan.

"On ollut mielettömän hienoa ja kasvattavaa nähdä erilaisia näkökulmia useissa eri rooleissa. Olen kiitollinen siitä, että minuun on luotettu ja se luottamus on myös osoitettu."

Olen saanut kunnian olla Logistikaksen toiminnassa mukana useissa eri toimenkuvissa. Olen toiminut muun muassa pienomistajana, hallituksen jäsenenä ja yhteistyökumppanina, tehnyt myyntiä, ollut asiakkaana ja vuokralaisena sekä toiminut tukena ja sparrausapuna. Yksi mieleen painunut muisto on myös Iikles-yhtyeemme keikka Lakarin logistiikkakeskuksen avajaisissa vuonna 2015.

Hienosta historiasta on helppo katsoa kirkkaaseen tulevaisuuteen. Näen, että Logistikas-laivaa ohjataan juuri nyt oikeille vesille. Yhtiön tulee kyetä olemaan etupainotteisesti ja suunnitelmallisesti edelläkävijä kaikessa tekemisessä. Tähän liittyy esimerkiksi toimintatavat, arvoketjussa eteneminen, oikeiden ihmisten löytäminen ja pitäminen, sekä investoinnit ja henkilökunnasta huolehtiminen. Merkittävässä roolissa on vahva omistaja, jolla on halu kasvaa ja joka pystyy sen myös mahdollistamaan yhdessä nykyisen, hyvin toimivan johdon kanssa.

Haluan omasta puolestani kiittää Logistikasta ja kaikkia niitä hienoja ihmisiä, joiden kanssa olen saanut olla viemässä tätä laivaa eteenpäin. On ollut mielettömän hienoa ja kasvattavaa nähdä erilaisia näkökulmia useissa eri rooleissa. Olen kiitollinen siitä, että minuun on luotettu ja se luottamus on myös osoitettu.

Onnea 25-vuotiaalle konserniksi kasvaneelle Logistikaksella, ja kaikkea hyvää seuraavalle 25-vuotistaipaleelle.

Jyrki Lehti