Logistikas 25 vuotta – Luvatusta ja sovitusta pidetään kiinni

Metsä Group -konserniin kuuluvan Metsä Fibren Rauman sellutehdas valmistui vuonna 1996. Alkujaan oli suunnitteilla rakentaa omat isot varastotilat, mutta lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa käytetään ulkoistettua varastointipalveluiden toimijaa. Kyseinen toimija oli aluksi Materpoint Oy, jonka liiketoiminnan Contu-Trans osti vuonna 1998. Tällöin alkoi sellutehtaan ja nykyisin Logistikas-nimellä toimivan yhtiön yhteistyö.

Metsä Fibrellä oikean kumppanin valintaan vaikutti erityisesti sijainti, laadukkaat varastointitilat ja hintataso. Myös toiminnan ja yhteistyön jatkuva kehittäminen ovat tärkeässä roolissa.

Rauman sellutehdas on toiminut aina niin sanotulla verkostomaisella toimintatavalla, jossa tietyt osa-alueet, kuten esimerkiksi saapuvan puun purku, kiinteistötekniset palvelut ja ulkoalueiden ylläpito toteutetaan alihankintana. Näin sellutehdas panostaa omat resurssinsa ydinosaamiseen eli sellun tekemiseen, ja kumppanit huolehtivat sellutehtaalle heidän ydinosaamisalueidensa toiminnoista.

”Lyhyet vasteajat, luotettavuus ja kehityshakuisuus sekä mutkaton vuorovaikutus ovat onnistuneen arjen avaintekijöitä.”

Yksi tällainen verkostoyhteistyö on Logistikaksen toteuttama varastointipalvelu. Sellutehtaalla on itsellä pienempi jakeluvarasto, jossa työskentelee kolmesta neljään henkilöä. Logistikas varastoi omissa tiloissaan kaikki isommat varaosat, kuten esimerkiksi sähkömoottorit ja vaihdelaatikot sekä voiteluöljyt.

– Osa Raumalle saapuvista tuotteista kulkee sellutehtaan kautta Logistikakselle ja tietyt tuotteet ohjataan suoraan Logistikakselle. Logistikas vastaanottaa ja hyllyttää tuotteet omissa tiloissaan, jonka jälkeen sellutehdas saa tiedon vastaanotetuista tavaroista. Metsä Fibren omasta toiminnanohjausjärjestelmästä näkee Logistikaksella olevat tavarat ja he toimittavat niitä tehtaalle tilauksesta tarpeiden mukaan kahden tunnin vasteajan sisällä vuorokaudenajasta ja viikonpäivästä riippumatta, kertoo Metsä Groupin Investment Sourcing Manager, MG Sourcing and Logistics Arto Kankaanpää.

Varastotyöntekijät Matti Temonen, Harri Toivonen ja Rauni Kinnunen, sekä Investment Sourcing Manager, MG Sourcing and Logistics Arto Kankaanpää.

– 25 vuoden aikana jokainen toimitus on tapahtunut kyseisen aikavälin sisällä, mikä kertoo jo paljon saamamme päivystyspalvelun korkeasta tasosta – luvatusta ja sovitusta pidetään kiinni. Tuotannollisesti tärkeät tarvikkeet tarvitaan toisinaan hyvinkin nopeasti, sillä jos tehdas joudutaan syystä tai toisesta ajamaan alas, on jokainen seisakkitunti kallis, kuvailee Kankaanpää.

Logistikaksen merkitys korostuu myös tehtaan vuosihuoltojen seisakkien aikana. Tuolloin tarvittavia materiaaleja saattaa saapua jo puoli vuotta ennen asennusta, joten Logistikas varastoi kaikki sellutehtaan tarvitsemat materiaalit ja toimittaa ne sovittuina kokonaisuuksina ja sovittuna ajankohtana haluttuun sijaintiin eri puolille tehdasaluetta.

”25 vuoden aikana jokainen toimitus on tapahtunut sovitun kahden tunnin vasteajan sisällä.”

Metsä Fibre onnittelee 25-vuotiasta Logistikasta, sekä kiittää hyvästä yhteistyöstä.

Arto Kankaanpää
Investment Sourcing Manager, MG Sourcing and Logistics
Metsä Group