Logistikas 25 vuotta – Toni Brigatti: Kasvu syvällä yhtiön DNA:ssa

Muistan edelleen hyvin, kun tapasin ensimmäisen kerran Ari Salmen. Oli marraskuun 17. päivä vuonna 2003 ja tulin myymään edustamani jääkiekkojoukkue Vermuntilan Tempon kausikortteja. Olin nuori insinööri ja mainitsin ohimennen, että työt voisivat kiinnostaa. Ari kertoi, että yhtiössä tarvittaisiin myyntimiestä, mutta ensin pitäisi opetella, mitä logistiikka on.

Tämä opettelu alkoi erilaisten varastotöiden parissa ja tuuraten työnjohtajaa. Parin vuoden jälkeen ala alkoi olla tuttua ja pääsin syventymään Arin opastuksella esimerkiksi tarjouksiin, sopimuksiin ja asiakkuuksiin. Siihen aikaan yhtiön palveluksessa oli kymmenisen työntekijää ja liikevaihto oli noin 700 000 euroa.

Vuonna 2005 tehtiin päätös Logmaster-tietojärjestelmän käyttöönotosta, mikä osoittautui nopeasti merkittäväksi strategiseksi valinnaksi. Olimme vielä suhteellisen pieni toimija, mutta Arilla oli selkeä näkemys siitä, että yhtiön kasvattamiseen tarvitaan toimiva ja integroitava tietojärjestelmä, jonka avulla kyetään tuottamaan kustannustehokkaita palveluita moniasiakasympäristössä.

Omalta osaltani myyntityö lähti liikkeelle hienosti. Sain heti alkuun onnistumisia, mikä ruokki itseluottamusta ja aitoa uskoa palveluidemme kysyntään. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuosien 2003-2013 aikana välillä 50 % ja välillä 100 %. Kasvuliikkeet eivät olleet täysin kivuttomia, mutta sain valtavasti uutta oppia muun muassa liikkeenluovutuksista ja ulkoistuksista.

”Parhaimmillaan saman pöydän ääressä istuvat toisiaan kunnioittavat kumppanit suunnittelemassa, miten asiat hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla.”

Kun elokuussa 2015 aloitin Logistikaksen toimitusjohtajana, minulla oli näkemystä myynnistä ja asiakkuuksista, mutta esimerkiksi henkilöstöön, kalustoon ja toimitiloihin liittyviä asioita oli opeteltava. Uutta tuli runsaasti myös vuonna 2020, kun Sievi Capital tuli pääomistajaksi. Kaikki muutokset ja jatkuva uuden oppiminen ovat pitäneet mielen virkeänä viimeisen 19 vuoden ajan. Myös monipuolinen asiakaskunta erilaisine toimintoineen, sekä uusien ihmisten tapaaminen ovat tämän työn ehdoton rikkaus.

Olen saanut työskennellä laajalla skaalalla monen hienon ihmisen kanssa. Ari Salmelta olen saanut paljon työkaluja omaan tekemiseeni. Myös hallintojohtaja Olli-Pekka Reunasen kanssa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä. Logistikaksella on pitkiä asiakassuhteita, joissa parhaimmillaan saman pöydän ääressä eivät istu myyjä ja ostaja, vaan toisiaan kunnioittavat kumppanit suunnittelemassa, miten asiat hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

25 vuoden matkaan mahtuu myös haasteellisimpia hetkiä, jolloin on jouduttu tekemään rajujakin sopeutustoimenpiteitä. Yksi tällainen ajoittui vuoteen 2016, jolloin öljyn hinta laski dramaattisesti ja tämä vaikutti kahden suurimman asiakkaamme toimintaan. Vuotta myöhemmin saimme kuitenkin yhden merkittävän ulkoistuksen, joka palautti uskon ja seuraavan vuoden aikana pääsimme taas positiivisille luvuille. Tämän jälkeen teimme vuonna 2019 yhtiön sen hetkisen historian ennätystuloksen, jonka tuplasimme vuonna 2020.

”25 vuoden aikana yksikään asiakas ei ole lähtenyt palvelutasomme takia.”

Kun vuonna 2020 saimme pääomistajaksi Sievi Capitalin loimme uuden kasvustrategian, jossa visionamme on olla logistiikkapalvelusegmentin johtava palveluntarjoaja vuonna 2025. Olemme saaneet luotua myös epäorgaanista kasvua, sillä teimme yhtiön historian ensimmäisen yritysoston kesällä 2021 hankkiessamme Vaasasta Piccolo Group Oy:n kolmesta yhtiöstä kaksi, eli Piccolo Packing Oy:n ja Piccolo Solutions Oy:n. Samalla Piccolo Groupista tuli Logistikas-konsernin osakas.

Kasvu on ollut syvällä Logistikaksen DNA:ssa alusta alkaen. Ari on tiennyt, että yrityksen tulee olla tietyn kokoinen, jotta se kestää mahdollisia kolhuja ja voi kasvaa suunnitelmallisesti. Olemme miettineet aina tarkoin, minkälaisia asiakkaita lähestymme ja mitä heille tarjoamme. Monivuotiset kumppanuussopimukset ovat mahdollistaneet pitkäjänteisen yhteistyön. 25 vuoden aikana yksikään asiakas ei ole lähtenyt meidän palvelutasomme takia.

Tulevaisuudessa Logistikas jatkaa suunnitelmansa mukaista kasvua ja mietimme koko ajan uusia sijainteja laajentaakseemme maantieteellistä läsnäoloamme. Hyvät suunnitelmat on olemassa ja niiden eteen tehdään koko ajan töitä.

25-vuotiaan Logistikaksen vahva pohja on aina rakentunut ja rakentuu vastaisuudessakin osaavaan, motivoituneeseen ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Haluamme vaalia ja ylläpitää positiivisuuden kierrettä, jossa arvostus ja välittäminen luovat laadukasta palvelua, minkä myötä asiakkailla on mahdollisuus kasvaa. Se taas luo myös Logistikakselle uusia kasvumahdollisuuksia.

Toni Brigatti
toimitusjohtaja, osakas
Logistikas Oy