Logistikas 25 vuotta – Ville Nieminen: Vahva oma identiteetti

Työskentelin Piccolo Packing Oy:n ja Piccolo Solutions Oy:n operatiivisena päällikkönä, kun Logistikas osti kesällä 2021 molempien yritysten liiketoiminnan. Koin heti alusta lähtien tämän muutoksen hienona mahdollisuutena.

Löysimme eri yksiköiden välillä nopeasti synergiaetuja, joiden kautta pystymme tuottamaan asiakkaillemme lisäarvoa. Saimme Vaasaan myös laajemman tuen HR-, myynti- ja talousasioiden osalta, joten olemme voineet keskittyä entistä tarkemmin vastuualueiden mukaisiin päätehtäviin.

Etenkin myyntiorganisaatio on tuonut huomattavaa lisäarvoa päivittäiseen työhön. Olemme sparranneet vanhoja toimintamalleja ja tuoneet sitä kautta uusia asioita Vaasan seudun asiakkaiden palvelutarjontaan. Tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä Rauman satamaan liittyvien palveluiden kytkeminen osaksi palveluketjuamme. Vienti- ja tuontisatamana Rauma on Suomen mittakaavassa merkittävä kauttakulkupaikka, jota hyödynnämme mahdollisimman paljon myös sisämaassa toimivien yksiköidemme palveluiden tuottamisessa.

Oli hienoa huomata, miten Logistikas panosti heti alusta alkaen vahvasti henkilöstöpuoleen esimerkiksi Laadukas esimiestyö -ohjelman ja kattavan henkilöstökyselyn avulla. Viimeisen reilun vuoden aikana olemme saaneet vauhtiin yrityksen sisäisen uran kasvupolun, sekä laajentaneet osaamista useammalle ihmisille, mikä taas luo turvaa tulevaisuuteen ja pidentää henkilösidonnaisia riskejä.

”Koin heti alusta lähtien tämän muutoksen hienona mahdollisuutena.”

25-vuotiaalle Logistikakselle on kehittynyt oma identiteetti sekä vahva asiakaskunta. Yhtiön tunnettuus ja palvelutarjonta kietoutuvat voimakkaasti Raumalla olevien palveluiden ympärille muun muassa telakkatoiminnan muodossa. Vahva jalansija niin sanotussa kotikaupungissa on hieno referenssi varsinkin nyt, kun Logistikaksella on menossa kasvuvaihe, jossa laajennetaan palveluverkostoa ja läsnäoloa eri puolilla Suomea.

Tulevaisuuden tärkeitä tekijöitä ovat osaavan henkilöstön löytäminen ja pitäminen yhtiön palveluksessa. Jatkuvasti muuttuva maailma ja toimintaympäristö asettavat yhtiölle tarpeen henkilöstön moniosaamisen kasvattamiseen. Joustavuus ja kyky nopeaan reagointiin korostuvat logistiikka-alalla. Meidän tulee olla jatkuvasti tarkkana ja luoda sekä tilojen että resurssien osalta ympäristö, jossa reagointikykymme on päivittäin huippuluokkaa.

”Logistikakselle on kehittynyt oma identiteetti sekä vahva asiakaskunta.”

Ratkaisuja helppoon hallintaan -slogan on keskeinen tekijä tulevassa menestyksessämme. Logistiikka on useimmiten monen palvelun summa, johon me luomme helppoutta tarjoamalla pitkiä palveluketjuja, joissa asiakas saa tarvitsemansa palvelut kokonaisuutena meidän kauttamme.

Logistikaksen 25-vuotinen historia on erittäin vaiherikas ja hieno. Töitä on tehty monella rintamalla hartiavoimin, jotta konserni on se, mitä se tänä päivänä on – oman alansa ehdotonta huippua. Me tämän päivän työntekijät luomme päivittäin yhdessä tätä hetkeä sekä tulevaisuutta.

Ville Nieminen
operatiivinen johtaja
Logistikas Oy