Logistikas-yhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Logistikas teetti tänä syksynä asiakastyytyväisyystutkimuksen, johon vastasi 70 asiakastamme. Tutkimuksen teki Suomen Palvelututkimus / Camp Consulting ja vastauksia saatiin puhelinhaastatteluina sekä verkkokyselyn kautta.

– Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme tutkimukseen osallistumisesta ja arvokkaasta palautteesta. Saimme paljon positiivista palautetta luotettavuudesta ja joustavuudesta, toimitusjohtaja Toni Brigatti kertoo.

– Asiakkaamme kokivat saavansa nopeaa ja mutkatonta palvelua. Logistikas-yhtiöiden kaupalliset ja tuotannolliset yhteyshenkilöt koetaan asiantunteviksi ja palveluasenteeltaan ystävällisiksi.

– Kehityskohteina mainittiin kustannustehokkuuden lisääminen ja logistiikkayhteistyön pitkäjänteinen kehittäminen. Logistiikkakumppanilta odotetaan rohkeita ideoita, tehokkuutta ja ennakointia. Näihin asioihin lisäämme panostuksia jatkossa, Brigatti lupaa.

Muutamia nostoja tuloksista:

  • Asteikolla 0 – 10 asiakkaamme suosittelevat palveluitamme muille yrityksille keskiarvolla 8,6 (NPS-luku 53)
  • Luotettavuus: 9,1
  • Asiakkaan erityistarpeiden huomiointi: 8,9
  • Reagointi yllättäviin muutoksiin: 8,8
  • Yhteistyön kehittäminen: 8,5

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.