Logistikas ja Posiva allekirjoittivat merkittävän yhteistyösopimuksen

Logistikas Oy ja Posiva Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Logistikas vastaa Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakennustyömaan kokonaislogistiikasta Eurajoen Olkiluodossa. Sopimus allekirjoitettiin syyskuun 2019 lopulla ja yhteistyö alkaa heti. Rakennustöiden on määrä jatkua ainakin vuoden 2022 loppuun.

Havainnekuva loppusijoituslaitoksen maanpäällisistä rakennuksista Eurajoen Olkiluodossa.
Havainnekuva loppusijoituslaitoksen maanpäällisistä rakennuksista Eurajoen Olkiluodossa.

– Palvelutuotantomme Olkiluodon saarella laajenee merkittävästi ja olemme ylpeitä saadessamme olla mukana maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisessa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisessa, Logistikas Oy:n toimitusjohtaja Toni Brigatti sanoo.

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluu muun muassa logistiikkakokonaisuuden suunnittelu ja koordinointi, kuljetuspalveluiden tuottaminen, varastointipalvelut sekä materiaalivirtojen hallinta. Logistikas Oy:n logistiikkakoordinaattori tulee työskentelemään työmaaorganisaation jäsenenä.

Posivan rakennuspäällikkö Juha Riihimäki kuvailee yhteistyön laajuutta ja merkitystä kokonaisuuden kannalta huomattavaksi.

Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen havainnekuva kertoo maanalaisen työmaan laajuuden.
Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen havainnekuva kertoo maanalaisen työmaan laajuuden.

– Sekä maanalainen että maanpäällinen rakennustyömaa on valtava ja erilaisia toimijoita on runsaasti. Olemme velvoittaneet loppusijoituslaitoksen rakennus- ja talotekniikkaa rakentavan Hartelan kokoaman työyhteenliittymän yritykset keskittämään logistiikkansa Logistikas Oy:lle. Tämän toimintatavan katsotaan parantavan työmaan turvallisuutta, kun kuljetukset, tavaraliikenne ja varastointi ovat yhden toimijan hoidossa, Riihimäki kuvailee.

Maanalainen tunneliverkosto ja siihen liittyvä työmaa on ainutlaatuinen Suomessa ja jopa koko maailmassa. Työntekijät menevät aamulla maanalaiselle työmaalle töihin ja ovat koko työvuoron ajan maan alla. Myös maanalaisten työmaapalveluiden, kuten ruokaloiden logistiikka kuuluu yhteistyösopimuksen piiriin.

– Logistikas Oy:n ja TVO-konsernin, johon myös Posiva kuuluu, logistiikkayhteistyö on ollut Olkiluodossa hyvällä mallilla jo vuosia, jolloin Logistikas oli luonnollinen valinta myös tämän vaativan projektin logistiikkakumppaniksi, Posivan rakennuspäällikkö Juha Riihimäki toteaa.

Lisätietoja antaa

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.