Logistikas ja VEO Oy – läpinäkyvää kumppanuutta

Joustavuus ja tekninen osaaminen ovat korkealla tasolla. Jarmo Saariaho on yksi Logistikas Vaasan kymmenestä teollisuuspakkaamisen ammattilaisesta.

Logistikas Vaasa Oy tuottaa sähköistys- ja automaatioratkaisuja tarjoavalle VEO Oy:lle koko teollisuuspakkaamisen toimitusketjun. Uusiutuvien energiaratkaisujen edelläkävijän VEO Oy:n pääkonttori sijaitsee Vaasassa, josta tuotteita toimitetaan eri puolille maailmaa.

– Logistikas on tiiviisti mukana arjessamme. He toteuttavat pakkaamisen kokonaispalveluna. Tähän sisältyy pakkaustöiden lisäksi muun muassa siirtokuljetukset. Lisäpalveluna käytämme monipuolisesti varastointipalveluita, VEO:n logistiikkapäällikkö Terhi Antila-Storås kertoo.

VEO Oy kokoonpanee Vaasan tehtaallaan sähkökojeistot Logistikaksen toimittamille puualustoille. Tämän jälkeen Logistikas siirtää valmiit sähkökojeistot pakkaamoonsa.
Logistikas pakkaa tuotteet ennalta määriteltyjen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Prosesseja, järjestelmiä ja pakkaustapoja kehitetään yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Logistikas valmistaa puualustat ja toimittaa ne tilauksesta VEO:n tehtaalle. Alustoille kokoonpannaan sähkökojeistot, jonka jälkeen kokonaisuus kuljetetaan Logistikaksen pakkaamoon.

Sähkökojeistot pakataan joko kelmutuksiin, umpinaisiin laatikkoihin tai häkkeihin. Loppupakkauksen jälkeen tuotteet varastoidaan ja tarvittaessa myös toimitetaan sovittuun kohteeseen. Toisinaan Logistikas huolehtii myös tuotteiden kontituksista.

– Arvostamme Logistikaksen joustavuutta ja teknistä osaamista. VEO on projektitalo ja tilanteet muuttuvat, joten toimiva kommunikointi ja muutoksen hallinta ovat tärkeässä osassa. Jatkuvia muutoksia hallitsemme yhteistyössä aktiivisella vuorovaikutuksella.

VEO:n logistiikkapäällikkö Terhi Antila-Storås

Arvot kohtaavat

Antila-Storås arvostaa avoimuutta ja rehellisyyttä, sekä läpinäkyvyyttä muutoksen hallinnassa ja hinnoittelussa.

– Seuraamme yhdessä puutavaran, vuokrien ja työn hintojen kehitystä, jonka pohjalta muodostamme hinnaston. Myös pakkauskehitystä tehdään yhteistyössä. Logistikas on tuonut meille hyviä ideoita, joiden avulla olemme päässeet ratkaisemaan asiakkaillemme parhaita lopputulemia.

Tietyt umpinaisiin laatikoihin pakatut tuotteet kelmutetaan. Ennen pakkauksen sulkemista kokonaisuus myös valokuvataan ja valokuvat toimitetaan asiakkaan yhteyshenkilölle.
Osa VEO Oy:n sähkökojeistoista pakataan häkkeihin. Myös umpinaiset laatikot ja kelmutukset toimivat pakkaustapoina.

Ensimmäinen pakkaamisen ulkoistussopimus tehtiin vuonna 2012, jolloin kumppanina toimi Logistikaksen vuonna 2021 ostama Piccolo Packing Oy. Yhteistyö on jatkunut siis jo yli 10 vuoden ajan.

– Ulkoistuksen myötä saimme vapautettua tiloja asennuskäyttöön, sekä keskittyä ja resursoida omaan ydinosaamiseemme. Jokainen pakkaustyyppimme on transaktoitu, joten saimme myös kiinteät kulut muuttuviksi.

– Logistikas on tuonut pakkaustoimintaan järjestelmällistä kehitystä, sekä lisäpainotusta laatuun ja työturvallisuuteen. Heillä on halu kehittää prosesseja, järjestelmiä ja pakkaustapoja yhdessä meidän kanssamme.

Valmiiksi pakattuihin tuotteisiin kiinnitetään asiakkaan tekemät lähetysmerkinnät. Tämän jälkeen ne joko varastoidaan tai luovutetaan asiakkaan määrittelemälle kuljetusyhtiölle.