Logistikas Oy:n kehitystyössä mennään asiakkaan tarpeet ja tekijöiden kokemukset edellä

Logistikas Oy:n toiminnan kehittämisen työkaluina toimivat muun muassa Camp Consulting Oy:n toteuttamat asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt. Liiketoiminnan kehittäjä Teppo Viitanen kiittelee yrityksen tapaa panostaa toimintansa kehitystyöhön asiakkaiden tarpeiden ja tekijöiden kokemusten pohjalta.

Vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskyselyssä korostuu erityisesti kaksi nousujohteista lukua. Suosittelutodennäköisyyden keskiarvo (asteikolla 0-10) on nyt 9,1 kun se aiemmin oli 8,6. Myös NPS-luku on erittäin korkea 70, kun se vuonna 2018 oli 53.

– Olemme onnistuneet monella osa-alueella hyvin, ja tuloksista välittyy arvojemme mukainen toiminta. Samalla toki aina löytyy kehitettävää, ja kehitystyötä tulemme tässäkin tilanteessa tekemään, toimitusjohtaja Toni Brigatti sanoo.

Arvojen mukaisella toiminnalla Brigatti viittaa kyselyn tuloksiin, jossa arvostetaan Logistikas Oy:n ja sen henkilökunnan luotettavuutta, helppoutta, palvelua ja asennetta.

– Tämä lämmittää erityisesti mieltä, sillä koko Logistikas Oy:n henkilökunta on asiakkaitamme varten. Kun asiakkaamme menestyvät niin mekin menestymme. Tämä viesti on selkeästi mennyt läpi ja välittyy hienosti asiakkaillemme asti.

Teppo Viitanen painottaa, että Logistikaksen NPS-luku 70 on harvinaisen hyvä.

– Tämän kaltaiset tutkimukset ovat tärkeitä jokaisessa yrityksessä, joka haluaa pysyä aktiivisesti ajan hermolla. Näin toimii eteenpäin pyrkivä ja uusia kehitysaskeleita ottava toimija. Logistikas toteuttaa kyselyn joka toinen vuosi ja tällainen aikaväli palvelee erittäin hyvin käyttötarkoitusta, Viitanen sanoo.

– Tutkimus tehtiin 0-10 -asteikolla, mikä on loppujen lopuksi melko armoton tapa, sillä tällä tavalla tulee keskivertoisesti helpommin huonoja lukuja. Logistikas on tehnyt paljon asioita oikein, jotta heidän toimintansa nousi näin loistavaan lukemaan.

Kysely on tehokas tapa parantaa palvelua ja ymmärtää paremmin sitä, miten asiakkaat kokevat yhteistyön.

– Viimeiset vuodet ovat olleet meille kovan kasvun aikaa. On tärkeää pitää asiakkaat informoituna siitä, missä mennään ja miten tilanteet kehittyvät. Tässä meillä on petrattavaa ja olemme tarttuneet toimeen jo ennen kyselyä. Kysely vain vahvisti ajatuksiamme, Brigatti kertoo

– Kyselyn pohjalta saamme kartoitettua asiakkaan tahtotason ja tarpeet, joiden mukaan Logistikas voi tarjota ja kehittää lisäpalveluita asiakkaan toiveiden mukaisesti, Viitanen lisää.

Matkalla entistä paremmaksi työpaikaksi

Henkilöstö- ja esimiestyötutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstön arvostuksen tunnetta ja työtyytyväisyyttä sekä esimiestyötä ja johtamista. Tutkimukseen vastasi 119 henkilöä, mikä on 87 % koko Logistikas-yhtiöiden henkilöstöstä.

– Vastausten korkea määrä kertoo henkilöstömme olevan sitoutunutta. Samalla se viestii vahvasta halusta kehittää toimintaamme koko ajan parempaan suuntaan. Tutkimusten avulla saamme arvokasta tietoa selkeistä kehityskohteista, joihin keskittymällä voimme parantaa työtyytyväisyyttä, ja saada lisää työkaluja myös esimiestyöhön, Brigatti kiittelee.

Viitanen mainitsee huomanneensa henkilöstö- ja esimiestyötutkimuksessa uusien asioiden haltuunoton. Logistikaksen johto on pystynyt hienolla tavalla reagoimaan erilaisiin haasteisiin.

– Johto on ollut hyvin hereillä, kun toimintaan on tullut uusia osa-alueita. Ihmiset on saatu positiivisesti mukaan ja palaute johtamisesta on selkeästi yleisen keskiarvon yläkolmanneksella, Viitanen sanoo.

– Henkilöstö on tyytyväistä ja luottamus sekä Logistikaksen menestykseen että kilpailussa pärjäämiseen ovat kasvaneet entisestään. He ovat sitoutuneita hoitamaan haasteellisia töitä ja valmiita ottamaan vastuuta. Hyvä johtaminen näkyy henkilökunnassa, joka tuntee, että heitä arvostetaan. Näissä asioissa Logistikaksessa on onnistuttu erittäin hyvin.

Yrityksen kilpailuasema sai asteikolla 4-10 arvosanan 8,1, ja tulevaisuudennäkymät koetaan 8,4:n arvoiseksi. Arvostuksen tunne (7,8) sekä oma arvosana itselle työntekijänä (8,5) olivat samaa luokkaa kuin 2018. Suurimpina onnistumisina Brigatti kokee henkilöstön sitoutuneisuuden (8,7) ja fiiliksen lähteä töihin (8,0).

– Nopean kasvun ja suuren työmäärän aikana henkilöstömme on ollut lujilla. Tähän suhteutettuna koen positiiviseksi, että työntekijämme edelleen kokevat vahvaa sitoutuneisuutta ja töihin on pääsääntöisesti mukavaa lähteä, Brigatti sanoo.

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.