Logistikas-konsernissa useita tehtävänimityksiä

Logistikas-konsernissa on tehty viime aikoina uusia nimityksiä. 1.9.2022 alkaen Olli-Pekka Reunanen on toiminut hallintojohtajana ja Saija Salmi talousjohtajana. Liiketoiminnan kasvun myötä Logistikas vahvisti organisaatiotaan rekrytoimalla ICT-asiantuntija Antti Lehdon, joka alan kokeneena osaajana johtaa konsernin tietohallinnon toimintoja.

Jo aiemmin kesällä Ville Nieminen nimitettiin konsernin operatiiviseksi johtajaksi ja Ari Mäenpää Vaasan yksikön päälliköksi. Uusina työnjohtajina ovat aloittaneet Rauman telakan yksikössä Mika Tuovinen ja Logistikas Vaasa Oy:ssä Teemu Huhta.

Saija Salmi on Logistikas-konsernin talousjohtaja ja Olli-Pekka Reunanen hallintojohtaja.

Toimintasuunnitelmat ohjaavat kehitystä

Hallintojohtaksi siirtynyt Olli-Pekka Reunanen on toiminut Logistikaksen henkilöstöpäällikkönä vuodesta 2007 lähtien, vastaten vuosien varrella monipuolisesti lukuisista muistakin tehtävistä yhtiössä. Reunasen vastuulla on jatkossa henkilöstöasioiden lisäksi ICT- ja HSQE-toimintojen johtaminen. Hän kuuluu myös yhtiön johtoryhmään.

– Koen nyt tehdyt muutokset hyväksi tavaksi kehittää organisaatiotamme. Nämä ovat luonnollisia askelia kasvavassa ja kehittyvässä yrityksessä. Uuden tehtävän myötä oma kokonaisvastuuni kasvaa, ja katson nyt kokonaisuutta ja sen osia aiempaa useammasta perspektiivistä, Reunanen kertoo.

– Vastuualueeseeni kuuluu jatkossakin HR-puoli, joten muutos ei vaikuta minun ja henkilöstön väliseen arkeen. Toimintasuunnitelmat ohjaavat jatkuvaa kehitystyötä, mikä tarkoittaa HR-, ICT- ja HSQE-toimintojen jatkuvaa parantamista.

Talousjohtajaksi siirtynyt Saija Salmi on työskennellyt Logistikaksen palveluksessa vuodesta 2018 lähtien ja hänen vastuualueensa on viime vuosien aikana kasvanut nopeasti yhtiön liiketoiminnan laajentumisen seurauksena. Salmi on yhtiön johtoryhmän jäsen ja hallituksen sihteeri.

– Tämän muutoksen tavoitteena on selkeyttää konsernin talouspuolen toimintaa entisestään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Oma työarkeni ei juurikaan muutu, mutta uusi positio viestii selkeämmin sen, että vastaan taloudesta suoraan toimitusjohtajalle, Salmi sanoo.

Aloittaessaan työskentelyn hän vastasi yhden Logistikas-yhtiön taloudesta, kun taas nykyään hän vastaa konsernista, johon kuuluu emoyhtiön lisäksi neljä eri yhtiötä.

– Työssäni korostuu taloushallinnon prosessien tehostaminen ja kehittäminen, jotta kuukausiraportit ja tilinpäätökset saadaan tehokkaasti valmiiksi aikataulussa. Järkevästi rakennettu talousorganisaatio ja tiivis yhteistyö eri tahojen kanssa luovat onnistuneen arjen.

Antti Lehto tuo Logistikaksen IT-puolelle nykyaikaisuutta, yhtenäisyyttä ja yhtiön koon mukaisia toimintatapoja.

ICT:llä tärkeä rooli liiketoiminnan kasvussa

Konsernin ICT-asiantuntijana 1.8.2022 aloittanut Antti Lehto on pitkän linjan IT-ammattilainen, joka on työskennellyt alalla vuodesta 1988 lähtien. Logistikaksella Lehdon vastuulla on suunnitella, johtaa ja toteuttaa yhtiön tietojärjestelmiin, verkkoihin ja ICT-ratkaisuihin liittyviä toimintoja ja kehityshankkeita.

– Logistikas haki kyseiseen tehtävään henkilöä, ja osoitin kiinnostukseni. Keskusteluiden kautta mielenkiintoni kasvoi entisestään ja tulin valituksi. Olen kiitollinen, että sain tässä kohtaa työuraani näin hienon mahdollisuuden. Pääsen nyt antamaan panokseni omalla osaamisalueellani Logistikaksen hienoon kasvu-uraan, Lehto kertoo.

Hän työskenteli aiemmin vastaavanlaisessa tehtävässä raumalaisen telakkayhtiö Rauma Marine Constructions Oy:n palveluksessa. Aiemmin Lehto on toiminut erilaisissa tietojärjestelmätehtävissä muun muassa sähkö-, ohjelmisto- ja tietoturva-aloilla, sekä ATK-alan yrittäjänä Uudessakaupungissa.

– Logistikas on yksi RMC:n tärkeistä verkostokumppaneista, joten yhtiö oli minulle entuudestaan monella tapaa tuttu. Uuteen tehtävään siirtyminen kävi siis hyvin luontaisesti. Olen tuntenut pitkään perustajaosakkaan ja hallituksen jäsenen Ari Salmen, sekä toimitusjohtaja Toni Brigatin.

Lehto tulee vierailemaan lähiaikoina kaikissa Logistikas-konsernin yksiköissä. Näillä käynneillä hän tutustuu toimintatapoihin ja työntekijöihin.

– Kokemuksesta tiedän, että liiketoiminnan kasvu aiheuttaa sen, etteivät kaikki asiat taustalla etene aina välttämättä samassa tahdissa liikevaihdon ja henkilöstön kanssa. Tämä vaatii järjestelmiltä ja protokollilta paljon. Logistikaksella on olemassa hyvä IT-puolen pohja, johon minun tehtäväni on tuoda nykyaikaisuutta, yhtenäisyyttä ja yhtiön koon mukaisia toimintatapoja.

Ville Nieminen aloitti operatiivisena johtajana ja Ari Mäenpää Vaasan yksikön päällikkönä 1.6.2022, lue lisää täältä.

Ville Nieminen (vas.) toimii Logistikas-konsernin operatiivisena johtajana ja Ari Mäenpää Vaasan yksikön päällikkönä.