Luottamus mahdollistaa rohkean kehityskulttuurin rakentumisen läpi organisaation

Logistikas Hankinta Oy:n liiketoimintapäällikkö Johanna Lainio

Kevät on viimein saapunut Rauman leveysasteille, ja tätä kirjoitettaessa lämpömittari kohoaa ensimmäistä kertaa reilusti kaksinumeroisiin lukemiin. Ensikosketuksen kevääseen sain kuitenkin jo muutamaa viikkoa aiemmin Logistikas-yhtiöiden johtoryhmän suunnittelupäivillä aurinkoisessa Gdanskissa.

Matkan virallisen agendan keskiössä oli toiminnan suunnittelu, mutta mielestäni suurin anti saavutettiin aivan toisella, hyvin tärkeällä saralla. Matkan aikana ihmiset hitsautuivat entistä vahvemmin yhteen ja luottamus syveni. Johtoryhmän jäsenten väliset suhteet heijastuvat kaikkialle yrityksessä – luottamus mahdollistaa rohkean kehityskulttuurin rakentumisen läpi organisaation. Hedelmällinen yhteistyö on mahdollista vain, kun toiseen luotetaan niin ammatillisesti kuin ihmisenä.

Logistikas-maailmassa kumppanuus on kaiken toiminnan ytimessä. Liiketoimintamallimme rakentuu ja on aina rakentunut kumppanuuksien varaan. Luottamuksellisen yhteistyön ja syvällisen asiakasymmärryksen kautta saavutetaan parhaat tulokset kaikille osapuolille.

Parhaiden toimintatapojen löytyminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Se vaati paitsi yhteistyötä, myös vuorovaikutuksessa oppimista ja yhteisen matkan kohti yhteistä tavoitetta. Se edellyttää halua ja rohkeutta oppia yhdessä.

Kumppanuudella voidaan saavuttaa jotain enemmän: enemmän tehokkuutta, enemmän tuloksia, enemmän verkostoja, enemmän mahdollisuuksia. Hyvä kumppanuus on arvo jo itsessään. Parhaassa tapauksessa kumppanuusmalli synnyttää kokonaan uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

Kirjoittaja on Logistikas Hankinta Oy:n liiketoimintapäällikkö Johanna Lainio.