Mies, joka kohtasi Puolustusvoimissa ihmisen

Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari

Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari on sotilasurallaan ollut mukana kehittämässä Puolustusvoimia useassa eri projektissa. Saaren puheessa kuuluu innostus toiminnan ja prosessien parantamiseen. Mikä on uutta ja hieman erilaista, on hänen puheessaan toistuva ihmiskeskeisyys ja -lähtöisyys.

Saari aloitti Porin prikaatin komentajana vuoden 2017 alussa, eikä aikaakaan kun lehdistössä kirjoitettiin uudenlaisesta pehmeämmästä lähestymistavasta, jolla prikaatin keskeyttäneiden määrä oli lähtenyt laskuun.

– Suomessa on yleinen asevelvollisuus, jonka keskeinen edellytys on se, että mahdollisimman suuri osa palvelukseen kutsutuista myös suorittaa asepalveluksen. Tällä hetkellä noin 70 prosenttia kutsuttavasta ikäluokasta suorittaa asepalveluksen ja jos määrä laskee lähelle 50 prosenttia, voi olla vaikeaa puhua yleisestä asevelvollisuudesta, Saari taustoittaa.

Porin prikaatissa palveluksenaikainen poistuma oli noin 20 prosenttia, mikä tarkoitti, että jopa 400 henkilöä keskeytti asepalveluksen vuoden molemmissa saapumiserissä.

Ymmärrettävä tavoite pitää kommunikoida rohkeasti

– Oma ajatteluni lähtee aina siitä, että organisaatiolla pitää olla yhteisesti tunnistettu strateginen tavoite. Tässä kohtaa se oli tietysti, että keskeyttävien määrä pitää saada laskuun. Määritin konkreettiseksi tavoitteeksemme puolittaa lukema kymmeneen prosenttiin vuosittain aloittavista.

– Seuraavana askeleena on tavoitteen rohkea kommunikointi. Tässä itseäni rohkaisi Länsi-Suomi -sanomalehden päätoimittaja Janne Rantanen. Ilman uloskerrottua tavoitetta on helppo perääntyä tai siirtää maalia sitä mukaa kun huomaa että sitä ei tavoitetakaan. Rantasen sparraus auttoi, ja kun tavoitteet oli painettu lehteen, niitä kohti tehtiin entistä kovemmin töitä, Saari kertaa.

– Tämän jälkeen organisaation kaikkien jäsenten tehtäväksi jää tehdä töitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi kaikin keinoin. Itse haastattelin kaikki keskeyttävät alokkaat ja koitin kaikin keinoin suostutella heitä jäämään. Uskon, että tässä on myös iso yhteiskunnallinen vastuu, koska henkilö, joka keskeyttää asepalveluksen, on jo elämässään kohdannut luultavasti muitakin haasteita ihan riittävästi. Tästä voidaan saada hänelle se yksi onnistumisen ja välittämisen kokemus, jota hänelle ei ole aiemmin tullut, Rami Saari kuvailee.

Juuri tässä tulee esiin Saaren kiinnostus yksilöön ja halu löytää jokaiselle ihmiselle oma paikka organisaatiossa. Tästä myös lehdet kirjoittivat runsaasti ja se koettiin raikkaaksi tuulahdukseksi joidenkin mukaan jopa macho-kulttuuria ylläpitävässä Puolustusvoimien toiminnassa.

Saari painottaa, että millä tahansa kehitystyöllä pitää olla ymmärrettävä merkitys, jotta asianosaiset saadaan sitoutettua yhteiseen tavoitteeseen. Tässä kohtaa nuorten syrjäytymistä ehkäisevä yhteiskunnallinen merkitys oli kaikille ymmärrettävä positiivinen ajuri maanpuolustuksellisen näkökulman lisäksi.

Ole läsnä ja jaksa toistaa omaa asiaasi

Johtajuudessa Rami Saari korostaa läsnäoloa ja tärkeiden asioiden toistamista, kunnes viesti on varmasti tavoittanut organisaation kaikki osat ja kerrokset.

– Johtajana on helppo uppoutua hallinnon pyörittämiseen. Aina olisi joku tulossa esittelemään jotain enemmän tai vähemmän tärkeää asiaa, johon saisi uppoamaan monta tuntia tai vaikka koko päivän. Itse valitsin toisin ja loin kalenteriin selkeät päivät jolloin olen tavoitettavissa ja kierrän eri yksiköissä. Näissä kohtaamisissa toistin välillä väsymiseenkin asti tärkeitä asioita, joilla yhteinen tavoite saavutetaan, Saari sanoo.

– Kävin kaikki palvelukseenastumispaikat läpi ja haastattelin vastaanottajat kysyen heiltä mitä he aikovat saapuville sanoa. Oma viestini oli aina, että toivottakaa tervetulleeksi ja kertokaa että olette tulleet hyvään paikkaan. Kyllä teille täältä hyvä homma löydetään.

Johtajan tulee tehdä kotiläksynsä huolella

Saari muistelee saaneensa hyvää oppia vuorineuvos Simo Palokankaalta. Entinen HK:n toimitusjohtaja ja nykyinen Apetitin hallituksen puheenjohtaja Palokangas muistutti, että johtajan on tehtävä kotitehtävänsä huolella, jotta resurssit ja energia suunnataan varmasti oikeaan suuntaan.

– Niinpä tutkimme tarkkaan missä yksiköissä poistuma oli ollut suurinta ja sinne annettiin tehtäviä ja suunnattiin toimia. Toisaalta toisissa yksiköissä poistuma oli ollut vähäisempää, jolloin halusimme oppia siitä mitä niissä oli tehty oikein, Saari muistelee.

Kun Saari aloitti Porin prikaatin komentajana vuoden 2017 alussa, silloinen Maavoimien komentaja Seppo Toivonen antoi myös tärkeän ohjeen.

– Seuraava saapumiserä oli tulossa vain viisi päivää aloittamiseni jälkeen. Ajattelin ensin, että katsotaan nyt tämä ensimmäinen erä rauhassa, mutta Toivonen sanoi että miehen tuntien, olisi parempi että ryhdyn saman tien hommiin. Tämä oli erittäin hyvä neuvo.

Puolitoista vuotta myöhemmin, kesällä 2018 Saari ylennettiin prikaatikenraaliksi ja hänet nimitettiin Maavoimien operaatiopäälliköksi. Siihen mennessä Porin prikaatin keskeyttämiset olivat tippuneet 11,6 prosenttiin, eli tavoite puolittamisesta oli miltei saavutettu. Tämä tarkoitti, että jokaisesta saapumiserästä jäi palvelukseen ja mukaan aktiiviseen yhteiskuntaan noin 150 nuorta miestä ja naista.

– Projekti jäi itseltäni hieman kesken, mutta olen siihen kyllä erittäin tyytyväinen. En sitä koskaan ole kenellekään kertonut, mutta oma sisäinen tavoitteeni oli viiden prosentin parannus, joten siitä mentiin roimasti yli, prikaatikenraali Rami Saari naurahtaa lopuksi.

Puolustusvoimat

Rami Saaren teesit johtamiseen

1. Arvosta yksilöä. Yksilöllinen kohtaaminen on sitä, että jokaiselle löydetään sopiva tehtävä organisaatiossa.

2. Johdolla pitää olla kirkas visio siitä mitä tavoitellaan. Tämä tulee viestiä selkeästi ja näkyä tekemisessä kaikilla tasoilla.

3. Ole läsnä ja keskustele ihmisten kanssa organisaation kaikilla tasoilla.

4. Fyysisen kunnon ylläpito jaksamisen työkaluna vastapainona kuormittavalle työlle.