Oikeanlainen yrittäjähenkisyys syvällä Logistikaksen DNA:ssa

Tomas Hedenborg aloitti tehtävässään huhtikuun alkupuolella. Kuva: Jaakko Jaskari

Hallitusammattilainen Tomas Hedenborg aloitti Logistikas-konsernin hallituksen puheenjohtajana 7.4.2022. Kokeneella tekijällä on monipuolinen teknologia- ja logistiikka-alan tausta. Konsernin hallituksen jäseninä toimivat Ari Salmi, Esa-Matti Puputti, Jussi Majamaa ja Paavo Pakkanen.

Logistikas-konserni uudisti hallitustaan puheenjohtajan osalta, kun Tomas Hedenborg aloitti tehtävässä huhtikuun alkupuolella. Kokenut hallitusammattilainen näkee edessään mielenkiintoisen tehtävän strategian mukaista kasvua tekevässä konsernissa.

– Tämä on minulle uusi ja jännittävä haaste yrityksessä, joka on mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Olen erittäin innostunut ja motivoitunut tuomaan oman panokseni Logistikaksen kehittämiseen, Hedenborg kertoo.

– Pääsen hyvin alkuvaiheessa mukaan uuteen omistuskuvioon, jossa Sievi Capital on konsernin pääomistajana. Logistikaksessa on tehty hyvää strategiatyötä ja sitä kautta on olemassa suunnitelmat, joiden pohjalta voimme lähteä liikkeelle niin sanotulla lentävällä lähdöllä.

Pääomasijoitusyhtiö Sievi Capital osti Logistikaksen osake-enemmistön loppuvuodesta 2020. Vuosi sitten kesällä Logistikas laajensi Vaasaan, kun se osti Piccolo Packing Oy:n ja Piccolo Solutions Oy:n osakekannat. Hedenborg on tunnistanut Sievin ja Logistikaksen historian ja kehityskäyrän luoman positiivisen dynaamisen kokonaisuuden.

– Logistikas on toteuttanut ensimmäisen kasvuvaiheensa Ari Salmen toimesta ja myös Toni Brigatti on ollut pitkään mukana aktiivisessa roolissa. Tämä oikeanlainen yrittäjähenkisyys on syvällä Logistikaksen DNA:ssa ja leimaa positiivisella tavalla yhtiötä ja sen luonnetta. Samalla se tuo mukanaan kehityshakuisuutta sekä riskinottohalukkuutta ja -kyvykkyyttä, joissa on taustalla tarkkaa suunnitelmallisuutta.

Tomas Hedenborgin (oik.) lisäksi Logistikas-konsernin hallituksessa toimivat Jussi Majamaa (vas.), Ari Salmi, Esa-Matti Puputti ja Paavo Pakkonen. Kuva: Jaakko Jaskari

Monipuolinen kokemus logistiikka-alalta

Hedenborg on työskennellyt logistiikan parissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Vuodet 2000-2005 hän toimi autoteollisuudessa saksalaisen HBPO GmbH:n toimitusjohtajana.

– Logistiikalla on autoteollisuudessa valtavan iso rooli. Toiminnassamme onnistuminen vaati 100 prosenttisen saumattomasti toimivan logistisen suorituksen, johon liittyi myös laadukas ja luotettava kokoonpanotoiminta. Olen nähnyt logistiikkaa toimintojen keskeltä, mutta myös niin sanotuilta reuna-alueilta, Hedenborg taustoittaa.

Hän asui Saksassa 15 vuotta ja palasi Suomeen vuonna 2005. Tämän jälkeen Hedenborg on työskennellyt Finn-Power Oy:n ja Fastems Oy:n toimitusjohtajina. Tätä nykyä hallitusammattilaisena työskentelevä mies on toiminut urallaan myös Euroopan teknologiateollisuuden Orgalimen puheenjohtajana.

– Teolliseen toimintaan liittyvien materiaalilogistiikkatoimintojen ulkoistaminen ja niihin liittyvien jalostusarvojen luominen ovat Logistikaksen luontaisimpia kasvun lähteitä. Yhtiöllä on kyvykkyydet, oikeanlaiset työkalut ja referenssit olla mukana tämän tyyppisissä hankkeissa. Niille löytyy potentiaalia niin Suomessa kuin pitkässä juoksussa mahdollisesti myös ulkomailla.

Tomas Hedenborg työskentelee Logistikaksen lisäksi muun muassa kuuden muun yhtiön hallituksissa. Kuva: Jaakko Jaskari

Osaamista, näkemystä ja kokemusta

Hedenborg toimii uuden tehtävänsä lisäksi Kemppi Oy:n, Meconet Oy:n, Spinverse Oy:n, Ursviken Group Oy:n, T-Drill Oy:n ja Componenta Oyj:n hallituksien jäsenenä. Hän on mukana myös Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksessa ja KesäVirratSoi-tapahtumaa järjestävän Virtain musiikkiyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana.

– Portfoliossani on mielenkiintoinen kokoelma liiketoimintamalleiltaan ja omistustaustaltaan erilaisia yrityksiä, jotka ovat eri vaiheissa omaa kehityskaartaan. Hallitustyöskentelyn kautta pystyn myötävaikuttamaan ja tuomaan lisäarvoa yritysten kehittämiseen. Samalla saan myös itse oppia uutta ja laajentaa omaa näkemystäni ja osaamistani, Hedenborg sanoo.

Logistikaksen hallitusta hän kuvailee hyväksi yhdistelmäksi yrityksen historiaa, monipuolista teollisuuden osaamista, sekä pääomasijoittajan vahvaa kokemusta ja näkemystä.

– Konsernille on onnistuttu kokoamaan hallitus, joka on erittäin sopiva juuri tähän kehitysvaiheeseen, jossa Logistikas on juuri nyt ja mihin se tähtää tulevaisuudessa. Mukana on oikeanlaista osaamista ja erilaisia profiileja, jotta saadaan aikaan monipuolinen strateginen keskustelu ja pystytään tukemaan toimivaa johtoa riittävän vahvasti ja eteenpäin katsovasti.

– Yksi tärkeä tehtäväni on sparrata aktiivisesti avoimen keskustelukanavan kautta toimitusjohtaja Toni Brigattia, ja auttaa häntä luomaan henkilöstöön entistä enemmän innostuneisuutta, motivaatiota ja tuloksellisuutta.

Onnistuneen johtamisen kolme kivijalkaa

Tomas Hedenborg on työskennellyt yli 35 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä. Mitkä kolme kivijalkaa hän näkee tärkeimmiksi onnistuneessa johtamisessa?

1. Mahdollista muiden onnistuminen

Johtamisen ydin on muiden onnistumisen mahdollistamista. Harvoin johtaja määrittelee ja muotoilee onnistumista yksin, vaan sen rakentaa se organisaatio, jonka johtaja on ympärilleen koonnut. Johtajalla on tärkeä rooli luoda oikeanlaiset toimintaedellytykset.

2. Suo itsellesi riittävästi aikaa

Operatiivisen arjen hektisyydessä saattaa jäädä liian vähän aikaa reflektioihin, pohdintaan ja ison kuvan ymmärtämiseen, jotta voitaisiin asettaa oikeita tavoitteita ja rakentaa oikeanlainen strategia, sekä kyettäisiin viestimään siitä organisaatiolle oikealla tavalla. On siis tärkeää suoda itselleen riittävästi aikaa ison kuvan ymmärtämiseen.

3. Luo ja ylläpidä tekemisen meininki

Toinen puoli johtamista on innostaa, inspiroida ja motivoida, ja toinen puoli on saada aikaan tuloksia. Tuloksellisuuteen tarvitaan positiivisen tekemisen luominen ja siitä huolehtiminen. Jos jonkin tavoitteen saavuttamisessa ilmenee esteitä, johtajan tehtävä on poistaa nämä esteet.