Optimoidut ja skaalautuvat pakkauspalvelut – näin yhteistyö etenee

Logistikaksen Vaasan yksiköissä tuotetaan monipuolisia pakkauspalveluita teollisuuden vaativiin tarpeisiin. Moniasiakkuusvaraston myötä Logistikaksella on isot materiaalivarastot, joiden avulla luodaan yksilöllisiä tarpeita vastaavat optimoidut pakkaustavat. Kokonaisvaltaisessa yhteistyössä asiakas saa keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

1. ALKUMÄÄRITTELY

Määritellään yhteistyössä mitä pakataan ja mitkä ovat pakkauksen tavoitteet ja tarpeet. Logistikaksen henkilöstö tutustuu tuotteisiin ja niiden pakkaustarpeisiin.

2. PAKKAUSTAVAT JA PALVELUKETJU

Valitaan ja suunnitellaan pakkaustavat sekä palveluketjukokonaisuus. Pakkaustapoja voivat olla esimerkiksi puu-, kovalevy- tai vanerilaatikko, häkkipakkaus tai alusta, jonka päälle kokoonpantu tuote muovitetaan. Logistikas voi toimia myös osien koontipisteenä.

3. KOEPAKKAUS

Toteutetaan mallipakkaus, joka käydään yhdessä läpi. Koepakkauksen pohjalta pakkaamistapaan tai -rakenteisiin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia.

4. HINNOITTELU

Palvelukokonaisuus hinnoitellaan määrittelyjen pohjalta. Yksilölliset tarpeet ja kustannustehokkuus huomioidaan tarkoin.

5. TOIMINTOJEN MÄÄRITTELY

Logistikaksen päällikkö infoaa työnjohdon uudesta asiakkuudesta ja sovitusta palvelukokonaisuudesta. Samalla esitellään molempien tahojen yhteyshenkilöt.

6. TUOTTEET SAAPUVAT

Tuotteet saapuvat Logistikaksen yksikköön joko asiakkaan kumppanina toimivan kuljetusliikkeen tai Logistikaksen järjestämän kuljetuksen toimesta.

7. PAKKAUSTYÖ

Pakkaustyö suoritetaan tarkoin määriteltyjen ohjeiden mukaisesti. Tuotteelle voidaan tehdä myös ruostesuojauksen antava kalvotus ja ne voidaan brändätä asiakkaan toivomalla tavalla.

8. KONTITUSSUUNNITELMA

Sovittaessa Logistikas tekee kontitussuunnitelman ja laskee tarvittavan konttimäärän. Asiakas toimittaa tarvittavat tiedot ja luettelot, Logistikas tekee kontitukset.

9. PAKKAUSTEN VARASTOINTI

Pakatut tuotteet säilötään joko Logistikaksen lähettämöön tai pitkäaikaisvarastointiin. Logistikas kiinnittää pakkauksiin tarvittavat lähetysmerkinnät.

10. KULJETUS

Tuotteet luovutetaan asiakkaan määrittelemällä kuljetusyhtiölle. Ne kuljetetaan eri puolille Suomea maanteitse ja maailmalle joko laiva- tai lentokonerahtina.

11. DOKUMENTOINTI

Tuotteet valokuvataan ennen pakkausta, ennen kannen asettamista ja pakkaustyön valmistuttua. Valokuvat toimitetaan asiakkaan yhteyshenkilölle.

JATKUVA YHTEISTYÖ

Yhteistyötä kehitetään aktiivisesti. Säännöllisillä palavereilla varmistetaan tietojen ajantasaisuus ja resursointi.

VARASTOINTI

Logistikas tarjoaa varastopalvelua esimerkiksi varaosille, jolloin osat varastoidaan, kerätään, pakataan ja toimitetaan.

TYÖTURVALLISUUS

Isot kollit pakataan ja viimeistellään erillisellä työtasolla. Isot kattokraanat mahdollistavat vaativatkin nostot.