Panostus henkilöstön hyvinvointiin näkyy tutkimustuloksissa

Logistikas-konserni teetti kesän aikana Camp Consulting Oy:llä henkilöstö- ja esimiestyötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstön arvostuksen tunnetta ja työtyytyväisyyttä sekä esimiestyötä ja johtamista. Tutkimukseen vastasi 81% koko konsernin henkilöstöstä.

– Henkilöstömme hyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat erityisen tärkeitä Logistikaksen kaltaiselle palveluyritykselle. Tämä on meille yksi strateginen kulmakivi, johon olemme satsanneet alan keskimääräistä tasoa enemmän, ja se näkyy. Henkilöstön fiilis välittyy asiakaspalvelun tasossa, josta olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta asiakaskunnasta, toimitusjohtaja Toni Brigatti kertoo.

– Toki meillä on edelleen rutkasti kehitettävää tälläkin saralla, esimerkiksi uusien henkilöiden perehdyttämisessä, mutta pidän perustasoa hyvänä. Meillä on hyvä jengi, jonka kanssa on mukava tehdä hommia. Kiitokset vielä kaikille palautteen antajille myös omasta puolestani.

Henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka Reunasen mukaan kyselyn tuloksissa on havaittavissa kautta linjan pientä nousua edelliseen kyselyyn verrattuna.

– Erityisen ilahduttavana näen sitoutuneisuuden säilymisen korkealla tasolla sekä arvostuksen tunteen ja työilmapiirin kohoamisen. Lisäksi teettämissämme kyselyissä on trendinä ollut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kehittyminen ja se jatkui edelleen vahvana, Reunanen sanoo.

– Kehityskohteina mainittakoon Tonin mainitseman perehdytyksen lisäksi, että palautteen antamista sekä yleisesti asioista informoimista toivotaan enemmän. Vastauksista ilmenee myös henkilöstön halu jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen, joka luo meille positiivisen paineen kehittymismahdollisuuksien tarjoamiseen.

Logistikas-konserni teettää syksyn 2021 aikana myös asiakaskyselyn, jonka tuottaa Suomen Palvelututkimus Oy.