Panostus henkilöstön hyvinvointiin näkyy tutkimustuloksissa – erinomaiset luvut nousseet jopa poikkeuksellisiksi

Logistikas-konserni teetti kesän 2021 aikana Camp Consulting Oy:n toimesta henkilöstö- ja esimiestyötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstön arvostuksen tunnetta ja työtyytyväisyyttä sekä esimiestyötä ja johtamista. Tutkimukseen vastasi 81% koko konsernin henkilöstöstä.

– Henkilöstömme hyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat erityisen tärkeitä Logistikaksen kaltaiselle palveluyritykselle. Tämä on meille yksi strateginen kulmakivi, johon olemme satsanneet alan keskimääräistä tasoa enemmän, ja se näkyy. Henkilöstön fiilis välittyy asiakaspalvelun tasossa, josta olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta asiakaskunnasta, toimitusjohtaja Toni Brigatti kertoo.

– Toki meillä on edelleen rutkasti kehitettävää tälläkin saralla, esimerkiksi uusien henkilöiden perehdyttämisessä, mutta pidän perustasoa hyvänä. Meillä on hyvä jengi, jonka kanssa on mukava tehdä hommia. Kiitokset vielä kaikille palautteen antajille myös omasta puolestani.

Henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka Reunasen mukaan kyselyn tuloksissa on havaittavissa kautta linjan pientä nousua edelliseen kyselyyn verrattuna.

– Erityisen ilahduttavana näen sitoutuneisuuden säilymisen korkealla tasolla sekä arvostuksen tunteen ja työilmapiirin kohoamisen. Lisäksi teettämissämme kyselyissä on trendinä ollut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kehittyminen ja se jatkui edelleen vahvana, Reunanen sanoo.

– Kehityskohteina mainittakoon Tonin mainitseman perehdytyksen lisäksi, että palautteen antamista sekä yleisesti asioista informoimista toivotaan enemmän. Vastauksista ilmenee myös henkilöstön halu jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen, joka luo meille positiivisen paineen kehittymismahdollisuuksien tarjoamiseen.

"Onnistumisen avainasemaan nousi HR-puolen vahva osaaminen, eli henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka Reunasen ja toimitusjohtaja Toni Brigatin halu huolehtia henkilöstöstä. He ovat hoitaneet yrityskaupan jälkeistä aikaa todella huolella."
— Teppo Viitanen, Camp Consulting Oy

Erinomaiset luvut nousseet jopa poikkeuksellisiksi

Henkilöstö- ja esimiestutkimus toteutetaan Logistikas-konsernissa tasaisin väliajoin. Edellinen tutkimus tehtiin kevättalvella 2020. Camp Consulting Oy:n Teppo Viitanen näkee tutkimusten tekemisen tärkeänä osana oikeanlaisen yrityskulttuurin rakentamista – tai kuten Logistikaksen tapauksessa, sen ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä.

– Kun ajattelemme tulevaisuutta ja kilpailuasetelmaa, näkyy tutkimuksen tuloksissa se, että Logistikaksen henkilöstö on kautta linjan positiivisella ja valoisalla mielellä. Lukemat ovat parantuneet edellisestä kyselystä. Iso osa vastaajista tekee fyysistä työstä ja oman työn arvion keskiarvo on 8,3, mikä on jo hyvin poikkeuksellista. Myös arvostuksen tunne on noussut ja näin laajassa kyselyssä on huomionarvoista, että kyseinen lukema on erinomaisella tasolla, Viitanen sanoo.

– Lähes kaikki lukemat ovat nousseet, mikä on kova suoritus kun otetaan huomioon, että jo edelliset luvut olivat todella korkeat. Tämä kertoo siitä, että esimiehet ovat onnistuneet omassa työssään. Tästä hyvä esimerkki on se, että johtaminen (7,9), lähiesimiesten kahdeksan eri tekijän pohjalta tehty arviointi (8,4) sekä turvallisuus ja luottamus (8,4) ovat vastausten perusteella jatkaneet nousuaan ja ovat erittäin hyvällä tasolla.

Tuloksissa oli useissa osa-alueissa tapahtunut nousua. Minkälaisena kokenut ammattilainen näkee tutkimustulokset ja mitä niistä voidaan päätellä?

– Logistikaksella ihmiset ovat sitoutuneita ja arvostavat työnantajaansa. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja halu kehittää esimiestyötä näkyvät aivan ylintä johtoa myöten. Kokosimme marraskuussa kaikki alueiden ja yksiköiden päälliköt johtoryhmän kanssa yhteiseen valmennukseen, jossa tarkensimme ja vahvistimme Logistikaksen esimiestyön linjaa ja tapaa. Vuoden vaihteen jälkeen ovat vuorossa kaikki esimiestyötä tekevät henkilöt. Valmennusprosessin tavoitteena on ylläpitää hyvää vuorovaikutusta kaikkien Logistikaksen työntekijöiden välillä ja tarkentaa kehityskeskustelukulttuuria, PaTa-keskustelua, joka on yhteisesti ideoitu työntekijöiden ja esimiesten välisen hyvän ilmapiirin ja palautteen lisäämisen työkaluksi.

Paikallisen tekemisen ja osaamisen kunnioittamista

Logistikas-konserni toimii yhteensä seitsemällä paikkakunnalla, kun kesällä toteutunut yrityskauppa laajensi toimialueen myös Vaasan seudulle. Muut toimipaikat sijaitsevat Raumalla, Porissa, Jyväskylässä, Olkiluodossa, Nokialla ja Suolahdella. Yhteensä Logistikas työllistää tällä hetkellä noin 230 henkilöä.

– Kun mietitään viimeisintä laajentumista, nousi onnistumisen avainasemaan HR-puolen vahva osaaminen, eli henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka Reunasen ja toimitusjohtaja Toni Brigatin halu huolehtia henkilöstöstä. He ovat hoitaneet yrityskaupan jälkeistä aikaa todella huolella, Viitanen kehuu.

– Toinen tärkeä tekijä on se, että Vaasan yksikölle tuttu Ville Nieminen toimii nyt yksikön päällikkönä. Hän on pitänyt yllä tietynlaista vanhaa meininkiä, johon on tuotu mukaan uusia toimivia juttuja. Tästä yhtenä esimerkkinä toteutimme Vaasan yksikköön henkilöstökyselyn, jonka pohjalta saimme henkilöstöltä hyviä avoimia vastauksia noin ”120” A4-kokoisen sivun edestä.

Kovassa kasvussa olevassa yrityksessä tulee huomioida tarkoin henkilöstö, jonka hyvinvoinnin merkitys heijastuu suoraan asiakaskokemuksiin. Jokaisella tekijällä on oma tärkeä roolinsa onnistuneen arjen eteenpäin viemisessä. Fyysisesti rankkakin työ onnistuu mukavammin kun organisaatiolla on hyvä meininki.

– Ihmisten kanssa tulee jutella ja heitä täytyy aidosti kuunnella. Kun otetaan uusia toimintoja haltuun, ei kannata lähteä veivaamaan kaikkea uusiksi, vaan ottaa ne hyvät toimivat asiat jo olemassa olevasta ja tuoda siihen mukaan uusia positiivisia asioita. Kuten Toni ja Olli-Pekka sen hyvin sanoivat, halutaan jokaiseen yksikköön tuoda Logistikas konsernin hyvät puolet ja samaan aikaan kunnioittaa paikallista tekemistä ja osaamista.