Projektilogistiikassa kokemus ja ammattitaito ovat kaiken perusta

Rauman tulosyksikön päällikkö Juha Hauta-Heikkilä on ollut Logistikas Oy:n palveluksessa jo 12 vuoden ajan, ja kuljetuspäällikkö Petri Kaurtolalla on kolmenkymmenen vuoden kokemus projekti- ja kuljetuslogistiikasta.Molempien työnkuvaan kuuluu vastuu yhtiön projektilogistiikan palveluiden myynnistä ja käytännön toteutuksesta.

Logistikas Oy, projektilogistiikka ja pakkaaminen

Projektilogistiikkaan liittyviä palveluita satamien läheisyydessä tarjoavia yhtiöitä on Suomessa verrattain vähän. Logistikas on tuottanut merkittävästi ammattitaitoa vaativaa palvelua vuodesta 1997 lähtien Raumalla.

– Logistikas Oy:n palvelukonsepti kattaa erilaiset vienti- ja tuontiprojektit, mutta kysyntä on lähinnä vientipainotteista, Petri Kaurtola kuvailee.

– Asiakkaat ovat usein huolintaliikkeitä, joiden paikallinen kumppani Logistikas on. Projektit tehdään harvoin tuotteiden varsinaisille omistajille, Hauta-Heikkilä korostaa.

Tuotteiden omistajat ovat yleensä valmistavan teollisuuden yrityksiä, joiden tuotteiden käsittelyssä kokemus ja ammattitaito ovat tärkeitä. Logistikas Oy on tuottanut projektilogistiikkapalveluita lähes yhtiön alkuajoista lähtien, joten osaamista on karttunut yli 20 vuoden ajalta. Yhtiössä joustavuuden tärkeys onkin opittu pitkän kokemuksen kautta.

– Logistikas on mukautumiskykyinen esimerkiksi henkilöstö- ja kalustoresursoinnissa, joka vaihtelee asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tämä on tärkeää projektikohtaisesti, sillä palvelu käsittää kaiken pienistä pahvilaatikoista yli 100 tonnia painaviin tuotteisiin, Kaurtola rajaa.

Logistikas varmistaa asiakkaan edut

Logistikas Oy sijaitsee Rauman sataman läheisyydessä. Tästä suuri hyöty asiakkaalle.

– Raumalla on Suomen kolmanneksi vilkkain konttisatama, jolla on lisäksi kilpailukykyiset merirahdit muihin satamiin verrattuna. Satamaan on viime vuosina investoitu merkittävästi. Myös Logistikas Oy:n hinnat ovat erittäin kilpailukykyiset, mikä yhdessä ammattitaitoisuuden kanssa tuottaa kustannussäästöjä projektilogistiikka-asiakkaillemme, Hauta-Heikkilä kuvailee.

– Myös kyky vastata asiakkaan kiireellisyyteen ja äkillisiin muutoksiin on suuri etu. Logistikas on kumppani, joka tarjoaa projektilogistiikan kokonaispalveluna joustavuuttaan menettämättä, Kaurtola lisää.

Yhtiön kokonaispakettina tarjoama vientipalvelu sisältää asiakkaan tavaroiden noudon terminaaliin, merivientipakkaamisen materiaaleineen sekä merikonttiin tai flättiin stuffauksen ennen satamaan toimitusta. Kattavan verkoston avulla hoituu myös vientiselvitykset ja merirahdit.

Tuontipalvelut kattavat yksikön kuljetuksen satamasta terminaalikäsittelyn kautta asiakkaan määränpäähän sopimusautoilijoiden kanssa. Näin kontit vapautetaan jo satamassa uudelleen kiertoon, jonka seurauksena kuljetusmatkat vähenevät ja kustannuksissa säästetään merkittävästi. Konttivuokrat ja muut viivästyksistä aiheutuvat yllättävät kulut vältetään kokonaan.

– Logistikas Oy:llä on projektipakkaamo, jossa suoritetaan pakkaus- ja lähetystoimintoja päivittäin, tarvittaessa kahdessa vuorossa. Merivientipakkaukset vuorostaan valmistetaan merivientiin optimoiduista elementeistä.

– Vaikka meillä on muutamia omia autoja niin Logistikas ei ole kuljetusliike, vaan toimitukset suoritetaan nimenomaan yhteistyössä kuljetuskumppaniemme kanssa, Hauta-Heikkilä täsmentää.

Avoimuus on asiakastyytyväisyyden avain

– Tekevälle välillä sattuu, mutta meillä on ollut vahinkoja projektilogistiikassa vain vähän, ja niiden sattuessa asiasta on ilmoitettu asiakkaalle nopeasti ja avoimesti, Kaurtola kertaa.

– Vastuuehdoista ei ole oikeastaan koskaan tarvinnut kiistellä asiakkaan kanssa, sillä sopimuksen ehdot, vastuut ja esimerkiksi vakuutukset ovat selvät molemmille osapuolille yhteistyön alusta lähtien, Hauta-Heikkilä kertoo.

– Viimeisimmässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa asiakkaamme kertoivat arvostavansa läpinäkyvää yksikköhinnoittelua, joustavuutta ja ystävällistä palveluasennettamme. Pyrimme jatkossakin olemaan asiakkaiden luottamuksen arvoisia, summaa Juha Hauta-Heikkilä.

Ota yhteyttä

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.