Projektilogistiikkaa Pemamekille ja Raumasterille

Lastaus

Projektilogistiikkaan liittyviä palveluita satamien läheisyydessä tarjoavia yhtiöitä on Suomessa verrattain vähän. Logistikas on tuottanut merkittävästi ammattitaitoa vaativaa palvelua vuodesta 1997 lähtien Raumalla.

– Uusimipina asiakkuuksina varastoimme Pemamekin alihankkijan toimittamia tuotteita, jotka loppuvuoden aikana toimitetaan eteenpäin loppuasiakkaille. Tähän liittyvät työt ja varastointi tehdään Rauman telakan alueella. Raumasterin tapauksessa otamme vastaan Puolasta saapuvia kuljetinjärjestelmien osia, jotka varastoidaan ja myöhemmin toimitetaan eteenpäin joko konteissa tai maateitse. Nämäkin työt tehdään Rauman telakan alueella, kertoo Logistikas Oy:n yksikönpäällikkö Juha Hauta-Heikkilä.

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.