Prykält – Ari Salmi

”Merel kolmat viikko me sohlatti, Jumal tietä ja Kapten misä. Sumu oll, meri stormas ja pakkas pääl ja henk tais ol tiku nokas ja täkk last men, mut ny ole me jällen dääl yhdes Londonin tokas.” Näin kirjoittaa nuori jungmanni merimatkastaan Raumalta Lontooseen Tauno Koskelan murrerunossa.

23 vuotta täyttäneen Logistikas-yrityksen elon taipaleella on myös ollut kuvatun kaltaisia vaiheita. Välillä sumu on haitannut kulkemista ja ympärillä riehuva myrskykin on heitellyt laivaa oikein kunnolla. Kokeneen kapteenin komennossa ja kylmäpäisen, rutinoituneen miehistön ohjauksessa määränpää on aina silti löytynyt, vaikka joukon nuorimpia varmasti on joskus pelottanut muutosten tahti ympärillä. Vertaus purjelaivan kulkuun ei mielestäni ole huono, kun kuvataan logistiikkayrityksen matkaa. Liikkuakseen laiva tarvitsee tuulta purjeisiin. Purjeiden kulloisellakin määrällä nopeutta voidaan säädellä. Tuulen suunta ja voimakkuus voivat nopeastikin muuttua ja siihen täytyy miehistön ja päällystön olla alati valmiina ja sen tiedon ja taidon sekä kokemuksen avulla oikea kurssi on mahdollista säilyttää kovassakin kelissä. Näin myös palveluyrityksen elämässä, missä lasti ei ole yrityksen omaisuutta vaan on ainoastaan meri, laiva ja sen miehistö.

Laivan varustamoja on luonnollisesti myös monenlaisia, erikokoisia ja erilaisiin tehtäviin erikoistuneita. Itse olen 58-vuotiaana merenkulkijana huomannut, että Logistikas-laiva kykenisi suoriutumaan jatkossa vieläkin vaativimmista tehtävistä ja kuljettamaan myös enemmän lastia jos sen varustajalla olisi kyky varustella laivaa uudella tekniikalla ja vahvistaa sen runkoa ja purjeita valtamerien vaatimalle tasolle. Yksityisihmisen kapasiteetti on rajallinen ja hartioiden leveys voisi muodostua jarruttavaksi tekijäksi, sinällään terveelle ja järkevälle kasvulle, mikäli noita mainittuja hartioita ei levennettäisi.

Näin on nyt päätetty tehdä ja vaihtaa samalla uusi lippu mastoon ja mikä hienoa, niin lipussa on voinut säilyä vielä vanhaa varustamoakin muistuttavia tunnusvärejä. Miehistö ja päällystö laivalla säilyy tuttuna ja laivan kyvyt tuntevana mutta varustamon päässä tulee muutoksia ja sen hallitukseen tulee uusia, valtameret moneen kertaan seilanneita kasvoja. Kapteenikin saa laajempaa tukea muilta kokeneilta merenkyntäjiltä ja voi jo ennen kulloistakin matkaa kuulla kokemuksia vastaavista matkoista.

Omalta osaltani kiitän teitä kaikkia lastinantajia siitä, että olemme saaneet teidän luottamuksenne rakentaa tästä laivasta vahvan aihion, mistä voidaan nyt viimeistellä monipuolinen kumppani tarvittaessa myös isommille vesille. Voi olla, että varustamo hankkii sen ympärille tulevaisuudessa myös muita aluksia, jotka yhdessä monipuolistavat varustamon kykyä palvella entistä suurempaa joukkoa asiakkaita, mutta Logistikas-laiva on teille kaikille tuttu ja tiedätte sen kyvyt ja toimintavarmuuden, mistä kapteeni Brigatti ja me kaikki olemme ylpeitä. Laiva kulkee nyt sulavasti.

Ari Salmi
perustaja, osakas ja hallituksen jäsen