Tunnista itsesi, tunnista työkaverisi – esimiestyön kehittäminen jatkuu

Logistikas-konsernissa toteutettiin esimiestyön koulutukset alkuvuoden 2022 aikana. Jyväskylän ja Vaasan yksiköissä koulutukset järjestettiin tammikuun puolivälissä ja helmikuussa Raumalle kokoontuivat Rauman, Porin ja Olkiluodon yksiköiden esimiehet. Kaiken kaikkiaan koulutuksissa oli mukana kolmisenkymmentä esimiestä.

– Koulutukset menivät kokonaisuutena erittäin hyvin. Esimiehet olivat kautta linjan rohkeasti ja avoimin mielin liikkeelle, ja sitä myötä muodostui hyvää keskustelua ja kehitystä. Kaikki tämä vei koulutusta oikealla tavalla eteenpäin, Logistikaksen henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka Reunanen kiittelee.

Kuten muitakin konsernin toimintojen kehitystyötä, myös esimiestyöskentelyä viedään eteenpäin jatkuvan parantamisen periaatteella. Jokapäiväisen laadun korkea taso vaatii tiivistä yhteispeliä, jossa jokaisen panoksella on iso merkitys.

– Tänä päivänä esimiestyöskentely perustuu entistäkin enemmän kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen, jossa esimies ja alainen käyvät asioita yhdessä läpi. Esimiesten on tärkeää tuntea omat alaisensa sekä tunnistaa heidän erilaisuutensa ja tarpeensa. Palautekeskusteluiden avulla viedään eteenpäin niin esimiestyötä kuin alaistenkin työskentelyä.

Teppo Viitanen, Camp Consulting Oy

Koko konsernin vahvat yhteiset arvot

Esimieskoulutukset ovat osa kahden vuoden mittaista Logistikaksen laadukas esimiestyö -henkilöstöprosessia, johon sisältyy koulutusten lisäksi myös kerran vuodessa toteutettavat henkilöstökyselyt. Kokonaisuus toteutetaan yhdessä Camp Consulting Oy:n kanssa.

– Esimiehet ovat suhtautuneet erittäin hyvin koko prosessiin, mikä on tärkeä pohja onnistumiselle. Myös sillä on valtavan iso merkitys, että toimitusjohtaja Toni Brigatti ja henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka Reunanen ovat aktiivisesti mukana ja haluavat käyttää aikaansa Logistikaksen päälliköiden ja esimiesten sparraamiseen. Se kertoo Logistikaksen vahvoista arvoista, ja porukka arvostaa sitä todella paljon, Campin Teppo Viitanen sanoo.

Nyt vuoden 2022 alussa toteutetuissa esimieskoulutuksissa käytiin yksikkökohtaisesti kaikkien lähiesimiehenä toimivien kanssa läpi kolmiosaisen henkilöstövalmennuksen prosessin ensimmäinen osio Tunnista itsesi, tunnista työkaverisi.

– Kävimme läpi DiSC-profilointeja sekä sitä, miten erilaisia ihmisiä johdetaan. Samalla opitaan ymmärtämään, mitä vahvuuksia ja haasteita kunkin esimiehen omassa toiminnassa on. Valmennukseen kuuluu myös henkilökohtaiset työstöt, joissa kartoitetaan missä kukin haluaa kehittyä ja miten pitäisi toimia. Tämän lisäksi käydään kehittämissuunnitelmat läpi oman esimiehen kanssa.

– Vain palautteen avulla voidaan todella kehittyä ja oppia uutta. Logistikaksen PaTa eli palaute- ja tavoitekeskusteluissa saadaan kaksisuuntaiset palautteet. Tulevana keväänä toteutetaan kysely, josta saadaan esimiehille henkilökohtaiset palautteet, jotka käydään läpi jokaisen esimiehen kanssa.

Panostus henkilöstön hyvinvointiin näkyy tutkimustuloksissa – erinomaiset luvut nousseet jopa poikkeuksellisiksi. Lue myös kesällä 2021 toteuttamastamme henkilöstö- ja esimiestyötutkimuksesta klikkaamalla tästä.