Turvallinen arki tehdään tiimityöllä

Jokaisella meillä on oikeus turvalliseen työarkeen. Samalla jokaisella on myös vastuu omasta ja toisten turvallisuudesta. Logistikas-konsernissa turvallisuutta pidetään yllä ja kehitetään yhdessä koko henkilöstön kanssa. Jatkuva havainnointi ja mahdollisista epäkohdista ilmoittaminen ovat olennainen osa kehitystyötä. Turvallisuuteen investoidaan myös konekannan yhtenäistämisellä.

Turvallisuus on monen tekijän summa, jossa korostuvat sekä työnantajan rooli että yksilöiden vastuu. Kun jokainen ymmärtää roolinsa ja turvallisen toiminnan periaatteet, luodaan sillä pohja yhteisön hyvinvointiin.

Logistikas kouluttaa ja ohjeistaa henkilöstöään, sekä kannustaa aktiiviseen turvallisuushavaintojen tekemiseen ja ilmoittamiseen. HSQE-päällikkö Mika Vankka tuo tälle pohjalle konkretiaa ja operatiivinen johtaja Ville Nieminen ymmärrystä asian tärkeydestä ja jatkuvasta kehittämisestä. Myös työnjohtajilla on oma tärkeä roolinsa.

– Turvallisuuskulttuuriamme viedään koko ajan eteenpäin. Kiinnitämme organisaation kaikilla osa-alueilla huomiota asioihin kasvattaaksemme turvallista työskentelyä jokaisella työpisteellä. Havaintojen pohjalta esiin tulleet epäkohdat käsitellään ja korjataan, Vankka kertoo.

Syyskuussa 2022 konsernissa otettiin käyttöön Toyme-ilmoitusohjelma. Turvallisuushavaintoja on kirjattu työntekijöiden toimesta nyt 158.

– Käytössämme on erilaisia ohjelmia ja palaverikäytäntöjä. Pidämme kerran kuukaudessa paikalliset työsuojelupalaverit yksikönpäälliköiden, työnjohdon ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Mietimme jatkuvasti, millä tavoin voisimme pienentää esimerkiksi toistumisen riskiä.

"Vaikka turvallisuus on jokaisen vastuulla, haluamme myös johtaa esimerkillä."

Turvallisuus on ennen kaikkea joukkuepeliä – jokaista osallistetaan ja kuunnellaan. Työnantaja luo puitteet aktiiviselle keskustelulle ja kehittämiselle.

– Perehdytyksen ja työhön opastuksen on oltava kunnossa. Työntekijän tulee tietää, mitä häneltä odotetaan ja halutaan. Esimiesten ja johdon sitoutuminen asiaan on oltava selkeää ja näkyvää. Vaikka turvallisuus on jokaisen vastuulla, haluamme myös johtaa esimerkillä.

– Kun kalustot, koneet ja kiinteistöt ovat kunnossa ja siistejä, luo se turvallisen työskentely-ympäristön ja näin myös asiakkaiden tuotteet ovat paremmassa suojassa. Turvallisuus parantaa laatua, mikä taas vähentää omalta osaltaan mahdollisia reklamaatioita.

Konekanta yhtenäistyy Linden laitteisiin

Yksi merkittävä turvallisuushanke on kaikkien yksiköiden konekantojen yhtenäistäminen. Logistikas ottaa vuosien 2023-25 aikana käyttöönsä Linde-merkkiset trukit. Toimittaja- ja huoltosopimus tehtiin tammikuussa ja nyt tilauksessa on 20 uutta konetta. Taloudellisesti iso investointi nostaa trukkien turvallisuuden uudelle tasolle.

– Lindestä on hyviä kokemuksia Rauman ja Jyväskylän yksiköistä. Kyseessä on tarkka ja laadukas laite. Käytettävyydeltään yhtenäinen konekanta luo turvallisuutta ja tehokkuutta, Nieminen sanoo.

Käyttäjäkokemus oli yksi tärkeä tekijä. Kattavan kilpailutuksen jälkeen työntekijät saivat koeajaa trukkeja. Linde sai enemmistöltä hyvän palautteen ja osoittautui kokonaisuutena parhaaksi vaihtoehdoksi.

– Linde tarjoaa meille laaja-alaisen yhden toimittajan kumppanuuden. Saamme heiltä monipuolisesta näkemystä, sillä heillä on kokemusta esimerkiksi logistiikkakeskusten suunnittelusta ja hyllytarvikkeiden myynnistä.

"Havaintojen pohjalta voimme kehittää juuri meidän tiloihimme sopivia trukkeja."

Linden trukkeihin asennettu Linde Connect -järjestelmä tuo tietoa ja seurattavuutta. Sen avulla nähdään tuleeko esimerkiksi törmäilyjä ja jos tulee, niin missä.

– Linde Connect on laadukas ja uskottava järjestelmä, joka täyttää vaatimuksemme. Sen avulla saamme lisättyä turvavarusteita kuten varoitusvaloja ja äänimerkkejä. Voimme myös määritellä, minkä tyyppisiä trukkeja kukakin voi ajaa. Havaintojen pohjalta voimme kehittää juuri meidän tiloihimme sopivia trukkeja.

Lauri Virtanen, työsuojeluvaltuutettu, Logistikas Palvelut Oy

”Menemme turvallisuusasioiden kehitystyössä koko ajan oikeaan suuntaan. Turvallisuudesta puhutaan aktiivisesti, ja näin se on osa jokapäiväistä arkea.

Turvallisuushavaintojen ja tapaturmailmoitusten kautta nousee esiin keskustelua aiheesta myös työntekijätasolla. Havainnot käydään läpi organisaation eri tasoilla.

Turvallisuus on meidän kaikkien asia, sillä turvallinen arki koostuu siitä, mitä yksilöt tekevät. Keskitytään, ennakoidaan ja toimitaan sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.”

Lauri Virtanen
työsuojeluvaltuutettu
Logistikas Palvelut Oy

Kimmo Pitkänen, työsuojeluvaltuutettu, Logistikas Tehdaspalvelut Oy

”Tehdaspalveluissa turvallisuuskulttuuri pohjautuu pitkään historiaan, joten se on ollut osa päivittäistä arkeamme jo usean vuoden ajan. Kokemus on tärkeässä osassa, kuten myös jatkuva kehittäminen. Säännölliset palaverit ja vuosittaiset riskianalyysit yhdessä havaintojen kanssa vievät turvallisuutta eteenpäin.

Teemme isoja ja raskaita nostoja, joten riskejä on aina olemassa. Vaaratilanteita on ollut hyvin vähän, mutta aina voidaan parantaa. Trukeissa olevat kamerat luovat luovat omalta osaltaan turvallisuutta. Uskon, että Linden uudet koneet ovat entistäkin paremmin kontrolloituja.”

Kimmo Pitkänen
työsuojeluvaltuutettu
Logistikas Tehdaspalvelut Oy

Mika Hauhia, työsuojeluvaltuutettu, Logistikas Vaasa Oy

"Teemme havaintojen pohjalta ilmoituksia ja turvallisuusasioita käydään läpi henkilökunnan sekä työnjohdon kanssa. Sitä kautta viemme myös eteenpäin ajatuksia, ideoita ja kehitysehdotuksia. Palaute on ollut hyvää sekä henkilöstön että johtotason suunnalta.

Logistikas Vaasan turvallisuuskulttuuria kehitetään jatkuvasti yhdessä. Aloittaessani työsuojeluvaltuutettuna vuonna 2019 pääsin rakentamaan tätä kulttuuria niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Parannamme koko ajan jatkuvan parantamisen periaatteella. Työ näiden asioiden eteen on ollut todella palkitsevaa.

Turvallisen arjen perusedellytys on se, että maltti on valttia. Kiire voi olla, mutta turhien riskien ottaminen pitää poissulkea. Pidetään toisistamme huolta. Autetaan toinen toistamme sillä yhteistyössä on voimaa.”

Mika Hauhia
työsuojeluvaltuutettu
Logistikas Vaasa Oy