Turvallisuuden tukipilareita

Ovikoodi

Yritysturvallisuus on iso kokonaisuus, johon kuuluu useita eri osa-alueita. Se sisältää paljon ennaltaehkäisyä, investointeja ja laadukkaita kumppaneita.

Luottamukselliseen asiakastyöhön linkittyy aina vahvasti myös turvallisuus. On tärkeää, että huolehdimme asioiden ja tiedon pysyvän juuri niillä henkilöillä kenelle ne kuuluvat, kertoo Logistikas Oy:n toimitusjohtaja Toni Brigatti.

– Asiakkaiden tuotteita käsitellään huolella, ja niihin suhtaudutaan kuin ne olisivat omia. Tavaroiden käsittelijät ovat alan ammattilaisia ja tekevät työtä sen vaatimalla huolellisuudella. Yritysturvallisuudesta pitävät huolta omien työntekijöiden lisäksi myös ulkoiset toimijat eri osa-alueilla, kuten vartioinnissa ja tietoturvassa. Tämän hetken kumppanit ovat todella tarkkaan valittuja, Brigatti jatkaa.

Muuttuviin vaatimuksiin vastataan

Asiakkailta tulevat turvallisuusvaatimukset vaihtelevat ja ovat eri tasoisia. Toisille saattaa riittää kameravalvonta, kun jotkut kaipaavat tavaroilleen yksityistä, eristettyä tilaa, jossa on kameravalvonnan lisäksi oma sisäänkäynti ja sinne pääsevät vain tietyt henkilöt. Teemme kaikille työntekijöillemme myös suppean turvallisuusselvityksen.

– Jos asiakkaan vaatimia turvallisuustarpeita ei ole suoraan tarjota, niihin investoidaan. Tällä hetkellä valtaosassa paikoista on jo kameravalvonta ja useimmat alueet ovat aidattuja. Näiden lisäksi alueilla on hälytysjärjestelmät ja paikasta riippuen eri asteinen vartiointi, Toni Brigatti kuvailee.

– Mitä tulee paloturvallisuuteen, on sekin puoli kunnossa. Kaikkialta löytyy esimerkiksi automaattinen sammutusjärjestelmä ja savunpoisto.

Myös ykköset ja nollat on turvattuna

Tavaroiden turvaamisen ohella on tärkeää turvata myös digitaalinen materiaali.

– Aikanaan serverimme sijaitsivat omissa tiloissamme ilman ukkossuojausta, mutta nämä ajat ovat kaukana takana. Nyt ukkosestakaan ei enää ole uhkaa, sillä yhtiön palvelimet sijaitsevat tällä hetkellä ulkoisella toimijalla Suomessa.
Laitteita, järjestelmiä ja sovelluksia turvaa viisiportainen suojaustaso, jonka avulla on varauduttu niin palvelunestohyökkäyksiin kuin haitallisiin sivustoihinkin. Suojauksesta löytyvä palomuuri muodostaa verkkojen välin tietoturvalliseksi ja mahdollistaa verkon liikenteen hallinnoinnin. Kaikissa laitteissa oleva suojaus mahdollistaa myös sen, että työntekijän puhelimen kadotessa se pystytään sulkemaan ja tyhjentämään nopeasti.

Lisäksi laitteita suojaa tiukan salasanapolitiikan mukaan luodut salasanat. Työntekijöillä on sähköinen identiteetti, jonka avulla jokaisella käyttäjällä on tehtävän ja tason mukaan määritelty pääsy asiaankuuluviin laitteisiin, järjestelmiin ja sovelluksiin.

– Kaikkia toimihenkilöitä koskee salassapitosopimus, jotta tiedot eivät leviä myöskään suullisesti. Kuten muukin turvallisuuteen liittyvä toiminta, myös tämä on ollut työntekijöiden osalta hyvällä mallilla, toimitusjohtaja Brigatti kehaisee.
 

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.