TVO ja Logistikas: Vahva halu ja sitoutuminen palveluiden kehittämiseen

Logistikas toteuttaa Olkiluodon ydinvoimala-alueella laajat logistiikan palvelut ja takaa näin omalta osaltaan keskeytyksettömän toiminnan. Pitkäaikaisen yhteistyön kivijalkoja ovat muun muassa vahva asiantuntemus ja kyky reagoida nopeasti.

Logistikas on toteuttanut TVO-konsernille Olkiluodon ydinvoimala-alueen logistiikan kokonaispalveluna syksystä 2016 lähtien. Palvelusopimus uusittiin kesällä 2020, joten tiivistä yhteistyötä on tehty jo viiden vuoden ajan.

– Yhteistyömme on toiminut alusta lähtien hyvin. Viiden vuoden aikana on opittu runsaasti uusia työnteon menetelmiä ja onnistuttu luomaan uusia palveluita perinteisten varasto- ja kuljetuspalveluiden rinnalle. Keskinäinen yhteydenpitomme on ollut joustavaa kellonajasta riippumatta, Teollisuuden Voima Oyj:n hankinnan ja logistiikan palvelupäällikkö Mikko Alapeteri kertoo.

– Eritoten olemme onnistuneet kehitystyössä ja koko konsernia palvelevien uusien palveluiden käyttöönotossa. Erityismainintana haluan kiittää Logistikaksen osaavaa henkilöstöä. Työntekijöiden joustavuus on ollut laajalla rintamalla aivan huippuluokkaa.

Yhteistyön alussa palvelukokonaisuus sisälsi varastointi- ja kuljetuspalvelut, kuten sisäiset kuljetukset, koti- ja ulkomaan rahdit kumppaniverkoston kautta, Rauman talousalueen lähettikuljetuspalvelut sekä henkilökuljetukset. Ajan myötä mukaan on tullut lisäarvopalveluita, jotka kattavat pienhankinnat, työkaluvarastopalvelut, laaduntarkastustoimintaan osallistumiset, toiminnanohjausjärjestelmään liittyviä kehitystöitä ja opastusta, sekä raskaiden kappaleiden käsittelyt ja pakkausten hallinnan.

– Logistikas on ollut alusta lähtien mukana perustamassa OL3:n työkaluvaraston toimintoja. Palvelussa on tehty töiden ja työmäärien kartoitus eri palvelulajeille. Nyt kun kyseisen varaston palvelut siirtyivät TVO:n palveluhankintatiimille ja sitä kautta Logistikaksen hoidettavaksi, meillä on ollut mahdollisuus lähteä kehittämään palvelutoimintoa myös työkaluvarastopalvelussa ja katsoa sitä koko konsernin näkövinkkelistä.

Logistikas toimittaa myös Posivalle varasto- ja kuljetuspalveluita projektikokonaisuuksiin. Loppusijoituslaitos-projektiin solmittiin oma logistiikkasopimus vuonna 2020.

– Logistikaksella riittää mielenkiintoa uusien töiden ja kokonaisuuksien haltuunottamiseen. Heillä on halu ratkaista asioita ja tukea asiakasta joustavasti. Toimintoja ja palveluita suoritetaan yhteistyön puitteissa myös Olkiluodon ulkopuolella, joten paikallisuus on yksi eduista.

Teollisuuden Voima Oyj:n hankinnan ja logistiikan palvelupäällikkö Mikko Alapeteri.

Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin

Pitkä kokemus ja alueen tuntemus ovat Logistikaksen vahvuuksia. Sitoutuneet tekijät on valikoitu tarkoin ja osa henkilöstöstä on työskennellyt aiemmin pitkään TVO:n palveluksessa.

– Tässä on hyvät mahdollisuudet onnistua viemään palvelutoimintoja eteenpäin, ja monella osa-alueella on jo tehty merkittäviä parannuksia. TVO:lle ja omalle vastuualueelleni jää monessa kohtaa pois yksittäisten operatiivisten asioiden hoitaminen. Näin ollen voin keskittyä enenevissä määrin palveluiden johtamiseen, Alapeteri sanoo.

Palveluita tarkastellaan ja kehitetään systemaattisesti ohjausmallin kautta. Palvelulla on omat ohjaus- ja kehitysryhmänsä sekä viikottaiset operatiiviset kokoukset.

– Hallintamallit ovat TVO:lla käytössä useassa eri palvelussa ja tämä on todettu toimivaksi ratkaisuksi asioiden ja kehitystyön eteenpäin viemisessä. Näin pystymme TVO:na ennakoimaan sisäisiltä asiakkailtamme tulevia palvelutarpeita sekä mahdollistamaan palvelussa tapahtuneiden asioiden seurannan jälkikäteen tarkasteltuna.

Palvelut skaalautuvat käynnistymisen myötä

Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön polttoaineen lataus suoritettiin viime maalis-huhtikuun taitteessa. Tämän myötä laitosalueen koko kasvoi ja vanhasta keskusvaraston alueesta tuli ydinvoimala-aluetta. Laitospihalla tehtiin uusia porttiratkaisuja. Logistikas on vastannut kaikista laitosalueen kuljetuksista kuluvan vuoden alussa lähtien.

– Erilaiset lupakäytännöt ja toimintatavat ovat luonnollisesti lisänneet työmäärää. Uusien käytäntöjen kanssa on ollut opettelemista. Sisäisiltä asiakkailtamme tulee puheluita ja viestejä niin sanotun normaalin toimistoajan ulkopuolella. Työmäärän lisääntymisestä huolimatta kaikkeen on reagoitu kiitettävällä nopeudella, Alapeteri toteaa.

Varastojen kokoa ja tilojen riittävyyttä on tarkasteltu OL3:sta silmällä pitäen. Logistikaksen vastuu kasvaa koko alueen kuljetuksien sujuvuuden osalta.

– Kuljetuksien määrä on jo nyt lisääntynyt merkittävästi. Logistikas on myös ottanut osaa ajojärjestelijän kuljetuksen hoitamiseen. Kun laitos käynnistyy, palvelut skaalautuvat sen tarpeita vastaaviksi. Tällöin monista palveluista tulee enemmänkin rutiinia.

Logistikas-konsernin toimitusjohtaja Toni Brigatti (vas.) ja Logistikaksen Olkiluodon yksikön päällikkö Jarmo Kaija.

Ennakoiva suunnittelu avainasemassa

Kevät on vuosihuoltojen aikaa. Tänä vuonna huollot ovat hieman aiempaa pidemmät. Vuosihuollot ovat tarkkaan aikataulutettua työtä, eikä viivästyksiä saa tulla. Tällöin Logistikaksen palvelutoiminnoilla on tärkeä rooli töiden turvallisessa ja aikataulullisessa etenemisessä.

– Työt viivästyisivät, mikäli tavaraa ei saataisi kuljetettua ajallaan laitokselle. Yksittäisen työn viivästymisellä saattaa olla merkittävää vaikutusta vuosihuollon aikatauluun ja sen myötä laitoksen käynnistymiseen, Alapeteri muistuttaa.

– Tiukoista aikatauluista huolimatta turvallisuuskulttuurin noudattaminen ja huomioiminen ovat ehdottomalla etusijalla. Logistikas tiedostaa nämä asiat erittäin hyvin. Kaikki työt tehdään turvallisesti työhön varatussa aikaikkunassa. Tästä syystä on tärkeää suunnitella ja osallistua myös isompien projektien töiden suunnitteluun logistiikan osalta.

Alapeteri kertoo, että TVO:lla on isoja askeleita otettavana liittyen OL3:n käyttöönottoon ja käyvien laitosten ylläpitämiseen sekä Posivan suurien projektien eteenpäin viemiseksi.

– On tärkeää olla tietoinen asioista jo suunnitteluvaiheessa, eikä yrittää hypätä liikuvaan junaan. Tilannetietoisuus asioihin ja oikea-aikainen reagoiminen tarpeisiin näyttelevät tärkeää roolia palveluiden onnistumisessa. Siksi onkin tärkeää olla mukana kehityksessä, eikä vain yhtäkkisten tarpeiden toteuttajana. Tästä syystä korostan ennakoivaa suunnittelua, mikä takaa omalta osaltaan hyvän yhteistyön myös jatkossa, Alapeteri sanoo.