TVO Oyj ja Logistikas Oy: Alusta asti hyvä ja avoin yhteistyö

TVO-konserni on syksystä 2016 asti ostanut Olkiluodon ydinvoimala-alueen logistiikan kokonaispalveluna Logistikas Oy:ltä. Perinteisten varastointipalveluiden lisäksi sopimukseen kuuluu Olkiluodon alueen sisäiset kuljetuspalvelut sekä kumppaniverkoston kautta koti- ja ulkomaan rahdit, lähettikuljetuspalvelut Rauman talousalueella sekä henkilökuljetukset. Lisäarvopalvelut kattavat pienhankinnat, työkaluvarastopalveluja, laaduntarkastustoimintaan osallistumista, toiminnanohjausärjestelmään liittyvää kehitystyötä ja opastusta, raskaiden kappaleiden käsittelyt ja pakkausten hallinnan.

Teollisuuden Voima Oyj:n hankinnan ja logistiikan palvelupäällikkö Mikko Alapeteri
Teollisuuden Voima Oyj:n hankinnan ja logistiikan palvelupäällikkö Mikko Alapeteri

Teollisuuden Voima Oyj:n hankinnan ja logistiikan palvelupäällikkö Mikko Alapeteri alleviivaa hyvän ja avoimen yhteistyön merkitystä toimivassa kumppanuudessa.

– Mielestäni erityistä on se, että meillä on ollut alusta asti hyvä yhteistyö. Olemme kehittäneet palveluun erilaisia uusia asioita yhdessä Logistikas Oy:n kanssa. Valitsemamme palvelujen hallintamalli on osoittautunut hyväksi keinoksi viedä kehitystyötä eteenpäin. Erityistä on myös ollut avoimuus ja reipas tekemisen meininki. Palveluntuottajan reagointi asioihin on kiitettävällä tasolla ja se antaa hyvän kuvan meille asiakkaana palvelujen hoitamisesta.

– On hienoa, että samasta paikasta olemme voineet ostaa myös hankintapalveluja. Logistikas hoitaa meidän kaikki pienhankinnat vuosittain. Lisäksi meillä on myös muutamia ostajia eri hankintakategorioissa, Alapeteri kertoo.

Hyvän yhteistyön salaisuus?

Mikko Alapeterin mielestä toimivaan hankinta- ja logistiikkakumppanuuteen on eräs hyvin yksinkertainen selitys.

– Meidän ydinosaamisemme TVO:ssa on tuottaa sähköä. Varasto- ja kuljetuspalvelut kuuluvat taas kumppanimme ydinosaamiseen. On tärkeää, että kumppanimme ymmärtää ydinalan turvallisuuskulttuurin ja sen asettamat vaatimukset. Sillä lailla me voimme luottaa Logistikas Oy:n tapaan toimia.

Toki hyvässäkin kumppanuudessa on aina haasteita ja myös kehitettävää löytyy. Alapeteri muistuttaa ydinvoima-alan eroavan vaatimuksiltaan monesta muusta bisneksestä.

– Selkeimmät haasteet liittyvät varmasti talon ulkopuolelta tulevien käytäntöjen käyttöönottoon. Meillä ydinalalla on kuitenkin hieman erilaiset käytännöt kuin monessa muussa yrityksessä, Mikko Alapeteri summaa.

Mikko Alapeterin vinkit laadukkaaseen logistiikka- ja hankintakumppanuuteen:

  1. Yhteistyön pelisäännöt selväksi jo sopimusvaiheessa, ja pidetään yhdessä huolta että niiden mukaan edetään.

  2. Palveluntarjoaja pyrkii tuomaan jotain muutakin kuin peruspalvelua. Lisäarvoajattelun tuominen kehitystyöhön.

  3. Meidän asiakkaana pitää malttaa pysyä pois operatiivisesta työstä ja keskittyä palvelujen johtamiseen – antaa palveluntuottajan hoitaa ydinosaamisensa, me asiakkaana hoidamme omamme.

Ota yhteyttä

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.