TVO Oyj ja Logistikas Oy: Yhteistyötä kehitetään kumppaneina

Logistikas Oy ja TVO-konserni kokooontuivat kaksi kertaa vuodessa järjestettävään yhteistyön kehittämispäivään Rauman Merimuseolle huhtikuun 2019 alussa. Päivän tavoitteena oli koota uusia ajatuksia ja ideoita, joiden avulla toimintaa tullaan kehittämään. Tämän lisäksi yhteistyötä kehitetään sekä kvartaaleittain että kuukausittain kokoontuvissa ryhmissä.

Kunnossapidon työnjohtaja Jari Hartikainen, Teollisuuden Voima Oyj

Kuvassa Jari Hartikainen, Teollisuuden Voima Oyj:n kunnossapitoinsinööri

"Minulle riittää lyhyesti, että tavara tulee sille ovelle mihin se on tilattu ja silloin kun pitää, ja että se on ehjänä. Tämä homma toimii Logistikas Oy:n kanssa hyvin. Totta kai arjessa nousee koko ajan erilaisia kehityskohteita ja uusia ideoita, mutta juuri siksi on hyvä, että tällaisia yhteistyöpäiviä järjestetään. Näin pääsemme suunnittelemaan toiminnasta vielä parempaa."

Palopäällikkö Vesa Katavisto, Teollisuuden Voima Oyj

Kuvassa Vesa Katavisto, Teollisuuden Voima Oyj:n palopäällikkö

"Pidän sitä hyvänä toimintatapana, että Logistikas Oy:llä on kokonaisvastuu materiaalien ja tavaran kuljettamisesta voimalaitosalueella. Näin tavaroiden inventointi, oikea ja nopea varastointi ja kulkureittien pitäminen paloturvallisina ja esteettöminä onnistuu parhaiten.

Ylimääräisen palokuorman hallinta voimalaitosalueella on meidän vastuulla, ja Logistikas on avainasemassa siinä, miten tuotteet pakataan paloturvallisesti ja käyttäen oikeita materiaaleja.

Ne turvallisuuteen liittyvät asiat, joita olen Logistikas Oy:n kanssa sopinut, ovat kyllä myös toteutuneet niin kuin on sovittu. Se on positiivista, että asioihin tartutaan nopeasti ja saamme myös runsaasti ehdotuksia siitä, miten asioita voisi tehdä paremmin."