Vastuullisesti osana yhteisön hyvinvointia

Vastuullisuus, läpinäkyvyys, ketteryys ja tekemisen fiilis muodostavat Logistikas-konsernin arvot. Henkilöstöstä välitetään ja heille tarjotaan mahdollisuuksia edetä urallaan, ympäröivästä yhteisöstä huolehditaan ja kestävän kehityksen mukaisia toimia tehdään. Arjessa toteutuvat arvot vievät palvelutasoa eteenpäin.

Arvot ohjaavat omalta osaltaan sitä, miten yritys toimii, tuottaa palveluitaan ja huolehtii henkilöstöstään ja ympäristöstään. Logistikas-konsernissa arvot eivät ole vain sanoja, sillä arvopolku kulkee läpi koko organisaation.

Vastuullinen toiminta tarkoittaa yhtä lailla hyvinvoivaa yhtiötä, henkilöstöä ja ympäröivää yhteisöä. Yhtenä osana tätä on kestävän kehityksen mukaiset toimenpiteet.

– Toteutamme vihreää siirtymää suunniteltujen askelmien mukaisesti. Maailmaa ei saada kerralla valmiiksi, vaan yksi asia kerrallaan, toimitusjohtaja Toni Brigatti muistuttaa.

Päivittäisessä toiminnassa kiinnitetään huomiota esimerkiksi energiatehokkuuteen ja kierrättämiseen. Diesel-käyttöistä konekalustoa korvataan sähkökäyttöisillä niiltä osin kuin se on mahdollista.

– Fossiilisten polttoaineiden lämmitystavoista suuntaamme kohti kaukolämpöä. Lisäksi olemme siirtyneet monin paikoin LED-valaistuksiin.

Keskusteleva ja kommunikoiva arki

Keväällä 2022 konsernissa toteutettiin ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien auditoinnit. ISO 14001 -ympäristösertifikaattia varten konsernissa tehtiin yksikkökohtainen ympäristökartoitus, jossa käytiin läpi merkittävimmät ympäristövaikutukset.

– Luomme sertifiointien avulla turvallisempaa toimintaympäristöä koko henkilöstölle. Niiden avulla tehdään myös muun muassa vuosittaisia tarkastustoimenpiteitä, Brigatti kertoo.

Kyse on konkreettisesta yhdessä tekemisestä – kasvu ja arki luodaan avoimin mielin. Operatiivisessa toiminnassa on ryhdytty toteuttamaan yhtä tämän vuoden päätavoitteista eli keskustelevaa ja kommunikoivaa organisaatiota.

– Luomme uudenlaista johtamiskulttuuria esimerkiksi yhteisten palaverikäytäntöjen avulla. Teemaviikot käsittelevät eri tavoin tuottavuutta, laatua, turvallisuutta ja ympäristöä, eli vastuullisen yrityksen arvopolun pisteitä. Osallistamalla henkilöstöä lisäämme tietoisuutta ja kehitämme vastuullisuutta yhdessä, operatiivinen johtaja Ville Nieminen sanoo.

Alueellista hyvinvointia ja arvostusta

Ympäristön ohella vastuullista toimintaa on yhtiöstä ja sen ammattitaitoisista osaajista huolehtiminen. Kun liiketoiminta on kannattavaa, kykenee yritys myös ottamaan osaa alueellisen hyvinvoinnin tukemiseen. Logistikas tukee monipuolisesti sekä ammatti- että lasten ja nuorten urheilu- ja kulttuuriharrastuksia.

– Haemme kasvua ja olemme kiinnostuneita uusista mahdollisuuksista. Haluamme olla osa yhteisöjä, joiden keskellä toimimme. Mahdollistamalla asioita viemme toimialueidemme hyvinvointia eteenpäin. Toiset yhteistyöt tarjoavat näkyvyyttä, toiset painottuvat tukemiseen, Brigatti sanoo.

Onnistuneen asiakaskokemuksen tuottaa hyvinvoiva henkilöstö. Tekemisen fiilis syntyy siitä, että osaavia ammattilaisia arvostetaan.

– Työn on oltava mielekästä, turvallista ja vakaata. Teemme asioita tasa-arvoisesti ja arvostamme jokaista osaajaa aina hallituksen puheenjohtajasta kesätyöntekijään.

Läpinäkyvyys ja helposti lähestyttävyys ovat osa vastuullista toimintatapaa. Tämä näkyy niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin suuntaan.

– Meillä kumppanuus perustuu siihen, että asiakas tietää etukäteen, mitä palvelu maksaa. Tilanteissa, joissa kustannusrakennetta asetelleen kohdalleen, olemme valmiit avaamaan kirjanpitoamme ja tekemään asioita yhdessä avoimesti.

Tutustu Logistikas-konsernin arvoihin tarkemmin täällä.

Tämä artikkeli on julkaistu Logistikas Sanomat 1/2023 -lehdessä, lue koko julkaisu sähköisenä versiona tästä.