Logistikas Oy – Logistiikkapalvelut

Keskity liiketoimintaasi. Me hoidamme logistiikan. Tarkasti.

Arvomme

Citius, Validius, Firmius

Termi ”logistiikka” periytyy meille antiikin ajoilta. Muinaisissa Rooman, Kreikan ja Bysantin armeijoissa logistikas oli tärkeä upseeri, joka huolehti rahavirroista ja huollosta.

Materiaalivirtojen järjestelmällisen ja suunnitelmallisen hoitamisen merkitys menestymiselle ymmärrettiin jo tuolloin. Roomalaisten insinööritaito on ihmetyttänyt jälkipolvia. Heidän pitkin Eurooppaa rakentamansa tieverkko on käsite. Tiet ovat hämmästyttävän suoria, ja monet niistä ovat yhä käytössä. Vedenkin jakelun he järjestivät tehokkaasti: he rakensivat komeita akvedukteja ja muurasivat ne tiiviiksi Vesuvius-tulivuoren kiviaineksesta valmistamallaan sementillä.

Logistikas haluaa tehokkuudessa ja tuloksellisuudessa olla roomalaisen logistiikan perillinen. Tunnuslauseemme voisikin Olympialiikkeen mottoa mukaillen olla citius, validius, firmius – nopeammin, tehokkaammin, luotettavammin.

Kulmakivet

Läpinäkyvyys

Toiminnan läpinykyvyys luo edellytykset oikealle kumppanuussuhteelle. Voidaksemme löytää asiakkaan kannalta oikeat ratkaisumallit ja tehokkaat toimintatavat edellyttää se kummaltakin osapuolelta avointa luottamusta. Jatkuva toimintojen seuranta ja kehittäminen tähtää asiakkaan kilpailukyvyn parantamiseen.

Tietojärjestelmä

Logistikas-LogMaster on luotu integroimalla kirjanpitojärjestelmä, työajanseurantajärjestelmä, raportointityökalu, poikkeamanhallintajärjestelmä ja LogMaster keskenään. Kehitystyöllä on saavutettu luotettava pohja toiminnan mittaamiselle ja seuraamiselle. Logistikas-LogMaster palvelee joustavasti ja monipuolisesti ja sen integroinnista yleisimpien toiminnanohjausjärjestelmien (SAP, Proteus, Navision, V10, Baan,…) kanssa on paljon hyviä kokemuksia ja case-esimerkkejä.

Dynaamisuus

Nopeasti muuttuvissa logistisissa tarpeissa ketterä logistiikkakumpppani on monen suurenkin yrityksen haasteiden ratkaisija. Asiakaslähtöinen, dynaaminen ja joustava reagointi muutoksiin on Logistikas-konseptin tärkeimpiä elementtejä yrityksen kasvaessa.

Tekemisen fiilis

Osaava ja sitoutunut henkilökunta muodostaa oleellisen osan itse palvelutuotteesta ja on siten yksi Logistikas-konseptin tärkeimpiä kulmakiviä. Kohdistamalla merkittäviä voimavaroja ja erityistä huomiota oikeiden ihmisten löytämiseksi kuhunkin työtehtävään ja tukemalla heidän onnistumistaan, saavutamme halutun lopputuloksen ja toiminnan tason.