Arvomme

Läpinäkyvyys

Asiakaslähtöinen toiminnan läpinäkyvyys luo edellytykset oikealle kumppanuussuhteelle. Löytääksemme asiakkaan kannalta oikeat ratkaisumallit ja tehokkaat toimintatavat edellyttää se kummaltakin osapuolelta avointa luottamusta. Jatkuva toimintojen seuranta ja kehittäminen tähtää asiakkaan kilpailukyvyn parantamiseen.

Vastuullisuus

Toimimme mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovitamme yhteen yrityksen ja sidosryhmiemme tavoitteet ja odotukset. Pidämme huolta omasta taloudellisesta kannattavuudestamme ja kilpailukyvystämme. Ympäristövaikutusten huomiointi, lainsäädännön noudattaminen ja muutostarpeiden tunnistaminen ovat osa yrityksemme kulttuuria. Kannamme sosiaalisen vastuullisuutemme eri sidosryhmien suuntaan. Tällaisia sidosryhmiä ovat muun muassa oma henkilöstö, asiakkaat, paikalliset asukkaat, kumppanit ja erilaiset järjestöt.

Code of Conduct - Eettinen ohjeistus

Ketteryys

Nopeasti muuttuvissa logistisissa tarpeissa ketterä kumppani on monen suurenkin yrityksen haasteiden ratkaisija. Asiakaslähtöinen, dynaaminen ja joustava reagointi muutoksiin on Logistikas-konseptin tärkeimpiä elementtejä yrityksen kasvaessa.

Tekemisen fiilis

Osaava ja sitoutunut henkilökunta muodostaa oleellisen osan palvelutuotteesta ja on siten yksi Logistikas-konseptin tärkeimpiä kulmakiviä. Kohdistamalla merkittäviä voimavaroja ja erityistä huomiota oikeiden ihmisten löytämiseksi kuhunkin työtehtävään ja tukemalla heidän onnistumistaan, saavutamme halutun lopputuloksen ja toiminnan tason.