Logistikas Hankintapalvelujen palvelumallit

Logistikas Hankinta tarjoaa hankinnat palveluna (PaaS, Procurement as a Service). Palvelu pitää sisällään hankinnan ammattilaiset, prosessit sekä työkalut.

Logistikas Hankintapalvelumallit

Hankinnan asiantuntijapalvelut

Ulkopuolisen näkemyksen ja nykyisen tilan analysoinnin avulla asiakas saa nopeasti hyötyä oman hankintatoimensa kehittämiseen. Asiakas voi myös hyödyntää Logistikas Hankinnan muita palvelumalleja ja resursseja oman hankintastrategiansa toteuttamiseen.

Kotiinkutsupalvelu ja pienhankinta- / ostopalvelu

Asiakas voi vapauttaa resurssia hankinta-organisaatiostaan keskittymään strategisiin hankintoihin ulkoistamalla kotiinkutsutoiminnot tai esimerkiksi C- ja D-luokan hankintoja Logistikas Hankinnalle. Logistikas tarjoaa eri tasoisia palvelumalleja asiakkaan tarpeen mukaan.

Hankinnan kokonaispalvelut

Hankinnan kokonaispalveluna asiakas voi ulkoistaa hankintojaan kattamaan koko hankintaketjun toimittajaetsinnästä laskutukseen (Source to Pay)

Hankintojen resursoinnit

Ammattitaitoinen hankintaresurssi tuo joustoa ja tehokkuutta mm. asiakkaan liiketoiminnan suhdannevaihteluihin tai esim. projektiluontoisiin hankintatehtäviin. Logistikas Hankinnan hankintaresurssit voidaan integroida suoraan asiakkaan omaan hankintaorganisaatioon tai niin, että tietyistä työnjohdollisista tehtävistä vastaa Logistikas Hankinta.

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.