Mitä on projektilogistiikka?

Logistikas Oy:n projektilogistiikan palvelukonsepti kattaa erilaiset vienti- ja tuontiprojektit ja asiakkaat ovat usein huolintaliikkeitä, joiden paikallinen kumppani Logistikas on.

Tuotteiden omistajat ovat yleensä valmistavan teollisuuden yrityksiä, joiden tuotteiden käsittelyssä kokemus ja ammattitaito ovat tärkeitä. Logistikas Oy on tuottanut projektilogistiikkapalveluita lähes yhtiön alkuajoista lähtien, joten osaamista on karttunut yli 20 vuoden ajalta.

Logistikas Oy:n terminaali sijaitsee Suomen kolmanneksi suurimman konttisataman, Rauman sataman välittömässä läheisyydessä.

Logistikas on mukautumiskykyinen esimerkiksi henkilöstö- ja kalustoresursoinnissa, joka vaihtelee asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tämä on tärkeää projektikohtaisesti, sillä palvelu käsittää kaiken pienistä pahvilaatikoista yli 100 tonnia painaviin tuotteisiin.

Logistikas on kumppani, joka tarjoaa projektilogistiikan kokonaispalveluna joustavasti ja asiakkaan tarpeita kuunnellen. Yhtiön kokonaispakettina tarjoama vientipalvelu sisältää asiakkaan tavaroiden noudon terminaaliin, merivientipakkaamisen materiaaleineen sekä merikonttiin tai flättiin stuffauksen ennen satamaan toimitusta. Kattavan verkoston avulla hoituu myös vientiselvitykset ja merirahdit.

Tuontipalvelut kattavat yksikön kuljetuksen satamasta terminaalikäsittelyn kautta asiakkaan määränpäähän sopimusautoilijoiden kanssa. Näin kontit vapautetaan jo satamassa uudelleen kiertoon, jonka seurauksena kuljetusmatkat vähenevät ja kustannuksissa säästetään merkittävästi. Konttivuokrat ja muut viivästyksistä aiheutuvat yllättävät kulut vältetään kokonaan.

Logistikas Oy:llä on projektipakkaamot Raumalla ja Vaasassa, joissa suoritetaan pakkaus- ja lähetystoimintoja kahdessa vuorossa. Merivientipakkaukset valmistetaan merivientiin optimoiduista elementeistä.

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.