Mitä on paikallisvarastointi?

Paikallisvarastointi palvelutuotteena muodostuu tuotteiden ja komponenttien vastaanotto-, varastointi- ja keräilytoiminnoista, pitäen sisällään erilaisten tuotteiden erityisvaatimuksista aiheutuvat lisähaasteet. Kaupintavarastoinnin ja varaosalogistiikan ratkaisut, vaarallisten aineiden ja elintarvikkeiden käsittely ovat meille normaalia ja jokapäiväistä toimintaa. Logistikas vastaa tuotteiden fyysisen kunnon säilymisestä ja toimitusketjun turvallisesta toiminnasta sekä kaiken operatiivisen tekemisen tehokkuudesta.

Paikallisvarastoinnissa motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä monipuolinen ja integroitava tietojärjestelmä ovat toiminnan ydin. Logistikas-Logmaster toiminnannohjausjärjestelmän kehityksessä lähtökohtana on ollut joustava integroitavuus ja kyky kommunikoida yleisimpien tuotannossa käytettävien ERP-järjestelmien kanssa (mm. Epicor, SAP, V-10, Proteus, Baan). Keräilytoimintaa tukevat käsipäätejärjestelmät, jotka pystyvät hyödyntämään kaikkia nykyisin käytössä olevia tunnistustekniikoita.

Toiminnanohjausjärjestelmä on kehitetty yhteistyössä suomalaisten huippuyritysten kanssa ja Logistikakseen on syntynyt vahva osaaminen ja varmuus sen toiminnasta. Järjestelmä tuottaa luotettavaa ja reaaliaikaista raportointidataa, mikä on oleellista toiminnan tehokkuuden seuraamisessa ja kehityksessä.

Toimimme pääsääntöisesti omissa logistiikkakeskuksissa, joiden sijainti on järjestetty asiakkaan tarpeet huomioiden, logistisesti edullisille paikoille.

Vastaamme siitä, että hallussamme olevat tuotteet ovat ensiluokkaisessa kunnossa varastoon tullessaan ja sieltä lähtiessään.

Fill out my online form.
Use Wufoo templates to make your own HTML forms.